Catehismul anglican – 17 – Alte rituri sacramentale

anglican2

Alte rituri sacramentale

Î. Ce alte rituri sacramentale au apărut în Biserică sub îndrumarea Sfântului Duh?
R. Alte rituri sacramentale care au apărut în Biserică includ confirmarea, ordinarea, sfânta căsătorie, reconcilierea unui penitent şi miruirea.

Î. În ce fel sunt ele diferite faţă de cele două sacramente ale Evangheliei?
R. Deşi sunt mijloace ale harului, acestea nu sunt necesare pentru toate persoanele, aşa cum sunt botezul şi euharistia.

Î. Ce este confirmarea?
R. Confirmarea este ritul prin care ne exprimăm angajarea matură faţă de Cristos şi în care primim putere de la Sfântul Duh prin rugăciune şi prin punerea mâinilor unui episcop.

Î. Ce se cere de la cei care urmează să fie confirmaţi?
R. De la cei care urmează să fie confirmaţi se cere să fie deja botezaţi, să fie pregătiţi îndeajuns în credinţa creştină, să se căiască pentru păcatele lor şi să fie gata să-şi mărturisească credinţa în Isus Cristos ca Mântuitor şi Domn.

Î. Ce este ordinarea?
R. Ordinarea este ritul prin care Dumnezeu dă autoritate şi harul Sfântului Duh celor care devin episcopi, preoţi şi diaconi, prin rugăciune şi prin punerea mâinilor de către episcopi.

Î. Ce este sfânta căsătorie?
R. Sfânta căsătorie este căsătoria creştină în care femeia şi bărbatul intră într-o uniune pentru întreaga viaţă, în care îşi rostesc jurămintele înaintea lui Dumnezeu şi înaintea Bisericii şi în care primesc harul şi binecuvântarea de la Dumnezeu, pentru a-i ajuta să-şi respecte jurămintele.

Î. Ce este reconcilierea unui penitent?
R. Reconcilierea unui penitent sau penitenţa este ritul prin care cei care se căiesc pentru păcatele lor şi le  mărturisesc lui Dumnezeu în prezenţa unui preot pot primi asigurarea iertării şi harul dezlegării de păcate.

Î. Ce este miruirea celor bolnavi?
R. Miruirea este ritul ungerii cu ulei a celor bolnavi sau punerea mâinilor, prin care îndurarea lui Dumnezeu este dată pentru vindecarea sufletului, a minţii şi a trupului.

Î. Este activitatea lui Dumnezeu limitată la aceste rituri?
R. Dumnezeu nu se limitează la aceste rituri; ele sunt modele ale felurilor nenumărate prin care Dumnezeu foloseşte lucruri materiale pentru a ne ajuta.

Î. În ce mod sunt sacramentele legate de speranţa noastră creştină?
R. Sacramentele ne susţin speranţa de acum şi anticipează împlinirea ei viitoare.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s