Catehismul anglican – 13 – Rugaciunea si inchinarea

anglican2

Rugăciunea şi închinarea

Î. Ce este rugăciunea?
R. Rugăciunea este răspunsul dat lui Dumnezeu, prin gând şi prin fapte, cu sau fără cuvinte.

Î. Ce este rugăciunea creştină?
R. Rugăciunea creştină este răspunsul lui Dumnezeu Tatăl, prin Isus Cristos, în puterea Duhului Sfânt.

Î. Ce rugăciune ne-a învăţat Cristos?
R. Domnul nostru ne-a dat exemplul rugăciunii cunoscută ca Rugăciunea Domnească.

Î. Care sunt principalele tipuri de rugăciune?
R. Principalele tipuri de rugăciune sunt adorarea, lauda, mulţumirea, căinţa, consacrarea, mijlocirea şi cererea.

Î. Ce este adorarea?
R. Adorarea este înălţarea inimii şi a minţii către Dumnezeu, cerând nimic altceva decât bucuria prezenţei lui Dumnezeu.

Î. De ce îl lăudăm pe Dumnezeu?
R. Îl lăudăm pe Dumnezeu nu pentru a obţine ceva, ci pentru că fiinţa lui Dumnezeu atrage laudă din partea noastră.

Î. Pentru ce anume oferim mulţumire?
R. Mulţumirea este oferită lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările din această viaţă, pentru răscumpărarea noastră şi pentru orice ne apropie de Dumnezeu.

Î. Ce este căinţa?
R. Prin intermediul căinţei, ne mărturisim păcatele şi face restituţie acolo unde este posibil, cu intenţia de a ne îndrepta vieţile.

Î. Ce este rugăciunea de consacrare?
R. Rugăciunea de consacrare constă în oferirea noastră, a vieţilor noastre şi a muncii noastre, în unire cu Cristos, pentru scopurile lui Dumnezeu.

Î. Ce sunt mijlocirea şi cererea?
R. Mijlocirea înseamnă a aduce inaintea lui Dumnezeu nevoile celorlalţi; prin rugăciunea de cerere,  prezentăm înaintea lui Dumnezeu propriile noastre nevoi, pentru ca să se facă voia lui.

Î. Ce este închinarea în comun?
R. Prin închinarea în comun, ne unim cu alţii pentru a recunoaşte sfinţenia lui Dumnezeu, pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a ne ruga şi pentru a celebra sacramentele.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s