Catehismul anglican – 6 – Dumnezeu Fiul

anglican2

Dumnezeu Fiul

Î. Ce vrem să spunem prin aceea că Isus este unicul Fiu al lui Dumnezeu?
R. Vrem să spunem că Isus este singura imagine perfectă a Tatălui şi ne arată natura lui Dumnezeu.

Î. Care este natura lui Dumnezeu revelată în Isus?
R. Dumnezeu este iubire.

Î. Ce vrem să spunem prin aceea că Isus a fost zămislit prin puterea Duhului Sfânt şi că s-a întrupat din Fecioara Maria?
R. Vrem să spunem că prin lucrarea proprie a lui Dumnezeu, Fiul său dumnezeiesc a primit natura noastră umană prin Fecioara Maria, mama sa.

Î. De ce a luat Isus natura noastră umană?
R. Fiul dumnezeiesc a devenit om pentru ca, prin el, fiinţele omeneşti să poată fi adoptate în calitate de copii ai lui Dumnezeu şi să fie făcute moştenitoare ale împărăţiei lui Dumnezeu.

Î. Care este importanţa deosebită a suferinţei şi a morţii lui Isus?
R. Prin ascultarea sa, chiar până la suferinţă şi până la moarte, Isus a săvârşit jertfa pe care noi n-am putut-o săvârşi; prin el, noi suntem eliberaţi de puterea păcatului şi suntem împăcaţi cu Dumnezeu.

Î. Care este semnificaţia învierii lui Isus?
R. Prin învierea sa, Isus a învins moartea şi a deschis pentru noi calea către viaţa veşnică.

Î. Ce vrem să spunem prin aceea că el a coborât la cei morţi?
R. Vrem să spunem că el a mers la cei plecaţi din această lume şi le-a oferit şi lor binefacerile răscumpărării.

Î. Ce vrem să spunem prin aceea că s-a urcat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui?
R. Vrem să spunem că Isus a luat natura noastră umană la ceruri, unde acum domneşte împreună cu Tatăl şi unde mijloceşte pentru noi.

Î. Cum putem împărtăşi victoria sa asupra păcatului, asupra suferinţei şi asupra morţii?
R. Împărtăşim victoria sa atunci când suntem botezaţi în Noul Legământ şi devenim mădulare vii ale lui Cristos.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s