Cum sa te comporti la examene

I. SUCCESUL LA EXAMEN presupune PREGĂTIRE

A. Este necesar să aplicaţi tehnici eficiente de învăţare pe o perioadă de timp suficientă de lungă.

B. Este necesar să recapitulaţi în mod sistematic.

1. Începeţi acum, căci:

a.       mai târziu nu veţi avea niciodată timp destul;
b.      munca ulterioară va fi mult mai uşoară.

2.      Întocmiţi un orar pentru recapitulare:

a.       împărţind efortul de recapitulare pe fiecare subiect;
b.      abordând zilnic mai multe subiecte;
c.       rezervându-vă timp suficient pentru odihnă şi recreere.

3.      Formează-şi un grup împreună cu care să recapitulezi în mod regulat (de exemplu, trei colegi care se întâlnesc de trei ori pe săptămână):

a.       învăţaţi învăţându-i pe alţii.

4.      Pe cât posibil, păstraţi-vă sănătatea.

5. Exersaţi-vă în a face ceea ce vă cere examenul:

a.       puneţi accentul pe aducere aminte, nu pe recunoaştere;
b.      reorganizaţi ideile cursului:

–          discutând cu alţii;
–          trecând în revistă simultan toate notiţele pentru un subiect;
–          trecând în revistă împreună subiectele corelate;
–          evaluând critic notiţele proprii;
–          rescriind notiţele;

c.       dacă este posibil, informaţi-vă cu privire la subiectele de examen din anii anteriori. Folosindu-vă de acestea:

–          întocmiţi planuri şi scheme;
–          întocmiţi răspunsuri-tip complete;
–          daţi examene simulate;
–          dar, nu încercaţi să-l ghiciţi pe examinator.

C. În ajunul examenului

1.      Nu învăţaţi lucruri noi.

2.      Recapitulaţi ca de obicei şi relaxaţi-vă total.

3.      Adunaţi-vă rechizitele pentru examen.

4.      Mergeţi devreme la culcare.

II. COMPORTAREA ÎN ZIUA EXAMENULUI

A. Nu discutaţi cu alţi studenţi perspectivele examenului. Acest lucru vă poate deruta şi vă poate induce emoţii inutile.

B. Citiţi cu atenţie toată tema de examen (5 minute):

1.      Observaţi ce recomandări există pentru candidaţi?

2.      Identificaţi ce anume cere fiecare întrebare (observaţi verbele cheie).

3.      Daţi prioritate subiectelor cu punctajul cel mai mare şi celor pe care le cunoaşteţi cel mai bine.

C. Împărţiţi cu grijă timpul pentru fiecare subiect de examen.

1.      Evaluaţi timpul necesar pentru terminarea fiecărui răspuns.

2.      Repartizaţi timpul total în raport cu punctajul pentru fiecare întrebare.

3.      Rezervaţi 10-15 minute la sfârşitul examenului pentru control.

D. Faceţi un plan al răspunsurilor.

1.      Notaţi ideile principale şi detaliile importante.

2.      Introduceţi-le într-o schemă sumară.

3.      Schiţaţi toate răspunsurile înainte de a scrie vreunul (alocaţi pentru aceasta cam un sfert din timpul total pentru fiecare răspuns).

E. Fiţi atenţi la priorităţi.

1.      Răspundeţi mai întâi la cea mai bine cotată întrebare.

2.      Respectaţi timpul pe care vi l-aţi repartizat pentru fiecare răspuns.

3.      Concentraţi-vă asupra punctelor principale.

F. Scrieţi.

1.      Simplu, direct şi la subiect, fără divagaţii şi înflorituri inutile.

2.      Corect din punct de vedere gramatical, fără ortografie greşită.

3.      Citeţ.

G. Când aţi terminat de scris:

1.      Lăsaţi-vă timp pentru a verifica complet toate răspunsurile înainte de a preda foile de examen.

2.      Nu rămâneţi cu colegii la „comentariile post mortem”.

III. SĂ ÎNVĂŢĂM DIN EXAMENE

A. Verificând notele şi observaţiile făcute de examinator.

B. Comparând răspunsurile cu alţi studenţi.

C. Discutând performanţa cu profesorul.

D. Corectând orice greşeli ale metodei de învăţare.

(După Derek Rowntree, Învaţă cum să înveţi. Introducere programată în tehnica studiului, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1980)

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s