Cum sa citesti mai bine si mai rapid

În ciuda faptului că cititul este o experienţă comună, puţine persoane citesc atât de bine cât ar putea. Cei mai mulţi citesc prea lent, nu se pot concentra, uită.

I. CUM PUTEM CITI MAI BINE

Ideea esenţială în acest domeniu este îmbunătăţirea înţelegerii celor citite. Aplicând metoda RICAR (vezi notele cu titlul Cum să studiem o carte) vom dobândi obişnuinţa unei lecturi active şi cu scop precis.

Trei sunt elementele care trebuie urmărite în lectura atentă a unui text:

A. Ideile principale

B. Detaliile importante

C. Evaluarea textului

A. Ideile principale

Ele se pot găsi la nivelul cărţii, al capitolului, al subcapitolului sau al paragrafului.

Ideea principală a unui text descriptiv este transmisă de ansamblul textului respectiv.

În textele discursive ideea principală este conţinută într-o frază-cheie, aflată:

1. La începutul textului, în abordările deductive – în care mai întâi se formulează o idee, iar apoi este argumentată.

2. La sfârşitul textului, în abordările inductive – în care se porneşte de la fapte şi argumente, pentru a se ajunge în final la concluzii.

B. Detaliile importante

Acestea pot fi dovezi, exemple sau argumente în favoarea ideii principale. Observarea detaliilor poate fi uşurată de urmărirea câtorva tipuri de indicii:

1.      Indicii de structură a textului:

a.       diferite tipuri de caractere tipografice (subliniate, cursive, aldine);

b.      numerotări;

c.       aranjarea textului în pagină.

2.      Indicii morfo-sintactice

Acestea sunt cuvinte şi expresii cheie, cum ar fi: „pe de altă parte”, „totuşi”, „cu toate acestea”, „de exemplu”, „de aceea” etc.

3.      Diagrame şi tabele

Deşi unii cititori neexperimentaţi au tendinţa neglijării lor, aceste indicii pot fi de mare valoare:

a.       ne ajută în înţelegerea ideilor principale şi a detaliilor importante;

b.      pot face să nu mai fie necesară lectura textului;

c.       pot cuprinde idei şi amănunte importante nemenţionate în text.

C. Evaluarea textului

O bună înţelegere a unui text presupune:

a.       interacţiunea cu textul;

b.      o atitudine sceptică, critică faţă de acesta;

c.       aprecierea textului din perspectiva implicaţiilor practice pe care le poate avea pentru noi.

Următoarele întrebări s-ar putea dovedi extrem de utile în evaluarea textului citit:

1.      Sunt corecte datele faptice prezentate în el?

2.      Face el distincţie între date faptice şi opinii?

3.      Rezultă concluziile lui din datele faptice?

4.      S-ar putea extrage şi alte concluzii din faptele prezentate?

5.      Concordă concluziile lui cu ale tale şi cu ale altora?

II. CUM PUTEM CITI MAI RAPID

A. Elementele citirii

1. Fixările – opriri ale ochilor în timpul parcurgerii textului (atunci are loc de fapt citirea).

Ø      Reducerea numărului de fixări poate duce la mărirea vitezei de citire.

2. Câmpul vizual – numărul de cuvinte pe care le poate cuprinde şi citi ochiul dintr-o dată în momentul fixării.

Ø      Mărirea prin exerciţii şi efort intens a câmpului vizual poate duce la mărirea vitezei de citire.

3. Revenirile – mişcări înapoi ale ochilor în timpul citirii, datorate lipsei de concentrare.

Ø      Prin concentrare şi reducerea la maximum a revenirilor se poate mări viteza de citire.

4. Subvocalizarea – pronunţarea în gând sau în şoaptă a cuvintelor citite.

Ø      Viteza pronunţării cuvintelor fiind mai mică decât viteza de mişcare a ochilor, pentru mărirea vitezei de citire este necesară eliminarea subvocalizării.

B. Sugestii pentru îmbunătăţirea vitezei de citire

1.      Verificaţi dacă nu aveţi cumva nevoie de ochelari.

2.      Încetaţi să mai pronunţaţi cuvintele în gând.

3.      Faceţi eforturi conştiente de a citi mai rapid.

4.      Citiţi pe unităţi de gândire.

5.      Îmbogăţiţi-vă în mod continuu vocabularul:

a.       citind în mod diversificat;

b.      învăţând rădăcinile greceşti şi latineşti ale cuvintelor;

c.       notând cuvintele noi pe care nu le înţelegeţi;

d.      folosind dicţionarul pentru a identifica sensul cuvintelor noi;

e.       utilizând în scris şi în vorbire cuvintele nou învăţate.

C. Exersarea citirii rapide

1. Exerciţii de citire rapidă seara înainte de culcare (15-20 de minute):

a.       citirea unor articole de lungime constantă;

b.      cronometrarea vitezei de lectură şi notarea progresului;

c.       controlul înţelegerii.

2.      Citirea mai rapidă a tuturor textelor.

NOTĂ:
Pentru adâncirea acestei chestiuni sugerăm studierea şi aplicarea unora dintre lucrările existente pe piaţă sau în librării pe tema lecturii rapide. Acolo unde acest lucru este posibil, mai folositoare ar fi participarea la un seminar de citire rapidă.

(După Derek Rowntree, Învaţă cum să înveţi. Introducere programată în tehnica studiului, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1980)

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s