Un Episcop american se roagă pentru convertirea lui Obama

samuel-aquila

Episcopul Samuel Aquila

În lunile care urmează va fi nevoie de o muncă neobosită din partea catolicilor pentru a apăra dreptul fundamental la viaţă, şi din partea preoţilor pentru a face cunoscută învăţătura Bisericii, a afirmat Episcopul Samuel Aquila de Fargo, SUA, într-un articol scris pentru numărul pe luna noiembrie al ziarului său diecezan, New Earth. El l-a felicitat pe preşedintele ales Barack Obama, şi l-a asigurat de rugăciuni pentru “convertirea inimii şi minţii sale pentru a recunoaşte demnitatea vieţii umane din momentul conceperii până la moartea naturală şi adevărul că nici un guvern nu are dreptul de a legaliza avortul”.

Observând recordul la voturi al lui Obama şi sprijinul său public pentru libertatea de a alege, prelatul a subliniat faptul că preşedintele ales se opune poziţiei Bisericii Catolice. El a adăugat: “La un nivel pur politic, el este în dezacord chiar şi cu majoritatea americanilor, care doresc cel puţin anumite limitări la avort. Biserica, şi în special Episcopii şi preoţii, vor trebui să facă cunoscută fiecărui catolic învăţătura Bisericii”. Episcopul Aquila a vorbit despre scrisorile pe care le-a primit exprimând dorinţa de a exista o învăţătură mai categorică şi mai clară despre avort. El a declarat: “Catolicii trebuie să promoveze Evanghelia Vieţii şi să înţeleagă, aşa cum Papa Benedict al XVI-lea şi predecesorii lui au arătat definitiv şi clar, că problema legalităţii morale a avortului nu este negociabilă. Este întotdeauna şi oriunde greşit, şi acest adevăr moral trebuie să fie consfinţit prin lege în orice societate civilă”.

“Avortul este un rău intrinsec”, a explicat el, “ceea ce înseamnă că nu este permis în nici o împrejurare şi nici nu poate fi vreodată susţinut, nici măcar ca un mijloc spre un final bun”. Episcopul a tratat neînţelegerea cu privire la relaţia dintre Biserică şi stat, şi în particular felul în care fiecare catolic este chemat să îşi trăiască credinţa în viaţa de zi cu zi şi în deciziile politice. El a deplâns îndepărtarea “valorilor religioase şi morale din viaţa publică”, observând că “unii catolici, separând credinţa lor de deciziile în ordinea politică, îl abandonează pe Dumnezeu şi îmbrăţişează ateismului secular”. “Abandonarea adevărului”, a continuat el, “se opune direct atât idealurilor noastre ca şi creştini cât şi principiilor fondatoare ale ţării noastre prezente în Declaraţia de Independenţă, care recunoaşte ‘legile Dumnezeului naturii’, ‘Creatorul'”.

Prelatul a citat din primul preşedinte al naţiunii, George Washington: “Toate dispoziţiile şi obiceiurile care conduc la prosperitate politică, religie şi moralitate sunt ajutoare indispensabile”. Bazându-se pe aceste idealuri ale părinţilor fondatori ai naţiunii, precum şi pe învăţăturile Bisericii, Episcopul Aquila i-a invitat pe catolici să îşi trăiască credinţa: “A fi fideli chemării şi misiunii încredinţate nouă de Dumnezeu nu se poate limita niciodată la cultul duminical, ci necesită abandonarea întregii noastre vieţi. Dacă suntem catolici fideli, tot ceea ce facem va fi influenţat de relaţia noastră cu Dumnezeu, de adevărul Său, de iubirea Sa şi de constanta Sa inspiraţie. Dacă excludem frumuseţea şi adevărurile despre viaţa umană din legile naţiunii noastre, diminuăm societatea noastră”.

(Această ştire a fost preluată de pe site-ul Catholica. )

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s