23 februarie 1988 – Delatiunile informatorului Postolache – 31

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni

23.02.1988

Notă informativă

Referitor la MÎNĂSTIREANU DĂNUŢ sursa informează că acesta, în ultimul timp este prezent la adunări, deşi sporadic, fără a mai participa la activităţile de evanghelizare sau lecţiuni biblice.

Duminică 20 febr. MÎNĂSTIREANU DĂNUŢ, discutând cu XXXXX îi explica acestuia despre nişte […] într-un manual sau carte voluminoasă şi cu ilustraţii, editată în limba engleză.

Sursa informează că aluziile lui XXXXX au fost făcute inclusiv la adresa lui Mînăstireanu Dănuţ care nu până de mult […] să epateze cu orice preţ.

Dealtfel conflictele între XXXXX, XXXXX deoparte şi Mînăstireanu Dănuţ pe de altă parte se adâncesc.

23.02.1988

Postolache

Note:
MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ lucrat D.U.I.
Izolarea acestuia s-a realizat ca urmare a măsurilor ce au fost întreprinse de către noi anterior în acest caz.
Lt. col. Vasiliu Gh.
Este necesar să pătrundem informativ la Mănăstireanu D. acasă. Reluaţi problema introducerii de mijloace fixe.
[…]

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: