22 noiembrie 1988 – Nota-raport

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate
22.11.1988

Notă-raport

privind modul cum au fost exploatate materialele „T” [1] în măsurile întreprinse asupra elementelor din atenţie din problema culte-secte.

În baza ordinului dat cu prilejul analizei din luna octombrie 1987,  am verificat modul în care au fost exploatate materialele furnizate de Serviciul „TOT” în controlul […] ce fac obiectul problemei culte – secte.

Astfel:

În D.U.I. „IDEOLOGUL”, acţiune prioritară asupra unui element activ al cultului baptist, cu poziţie necorespunzătoare, [2] Serviciul „TOT” a furnizat în perioada ianuarie – octombrie […] materiale de la post ICT.

În controlul poziţiei şi preocupărilor obiectivului au mai fost folosite 12 materiale de la alte obiective, legături apropiate şi care conţin aspecte de ordin operativ. [3]

Din analiza materialelor „T” se desprind următoarele concluzii:

a) Obiectivul are unele legături atât în ţară cât şi în străinătate, cea mai mare parte membri ai cultelor neoprotestante, legăturile cu elementele din ţară sunt reciproce, spre deosebire de cele cu elementele din străinătate, care de regulă au iniţiativa. [4]

Materialele furnizate de către Serviciul „TOT” au permis identificarea a peste 30 legături din ţară, majoritatea lor durând de mai mult timp, dintre care 6 sunt incluse în verificări şi urmărire informativă, şi a 16 legături din străinătate. [5]

b) Prin materialele furnizate au fost cunoscute din timp intenţiile de deplasare în alte zone ale ţării (Cluj – ianuarie şi iunie şi Bacău – iunie), care au fost semnalate securităţilor judeţene respective, inclusiv persoanele ce urmau a fi contactate. Nu ne-au fost comunicate probleme deosebite referitoare la poziţia şi preocupările obiectivului pe raza acestor judeţe.

c) Datorită faptului că este un bun cunoscător al limbii engleze, stăpâneşte foarte bine preceptele religioase, şi are o activitate deosebită pe linia cultului baptist, a fost frecvent solicitat de către pastor dar şi de ceilalţi membri ai comunităţilor neoprotestante din Iaşi, să facă oficiul de translator cu prilejul sosirii unor emisari. Din materialele „TO” rezultă că „IDEOLOGUL” evită să stabilească şi să cultive relaţii cu emisarii sosiţi. [6]

d) În baza informaţiilor furnizate de Serviciul „TOT” s-a cunoscut în timp util hotărârea conducerii întreprinderii de Prelucrare a maselor plastice Iaşi de a-i desface contractul de muncă. [7] Având în vedere şi semnalările anterioare ale aceluiaşi serviciu din care rezulta că obiectivul era convins că intenţia desfacerii contractului de muncă este urmare a acţiunilor organelor de securitate, [8] au fost întreprinse măsuri pentru temperare intervenindu-se pe lângă conducerea întreprinderii a amâna hotărârea [9] şi convingerea obiectivului că se face vinovat de încălcarea disciplinei muncii, [10] aspect confirmat prin solicitarea transferului la o altă unitate. [11]

e) Serviciul „TOT” a furnizat mai multe materiale din care rezultau disensiunile existente între obiectiv şi conducerea cultului baptist din Iaşi, precum şi faptul că la întâlnirea din 16 martie 1987 cu două emisare din străinătate, a făcut aprecieri negative la adresa pastorului ocazie cu care a refuzat şi unele sarcini solicitate de comunitate, s-a acţionat combinativ pentru adâncirea neînţelegerilor şi compromiterea sa în rândul unor credincioşi. [12] În ultima perioadă, obiectivul nu mai este semnalat cu aspecte negative. [13]

f) Materialele din care rezultau unele aspecte de interes operativ cu privire la acţiunile unor grupări religioase din străinătate sau în legătură cu unele persoane stabilite în exterior, au fost raportate la Dir. I.

Apreciez că şi în acest caz, materialele furnizate de Serviciul „TOT” au fost mai eficient exploatate, cunoscându-se din vreme unele activităţi specifice problemei „culte – secte” şi controlându-se prezenţa unor emisari, avându-se în atenţie permanentă asigurarea conspirativităţii în exploatarea lor.

Locţiitor şef Securitate
Lt. col. Irian Vasile
Ordinul Şefului Securităţii Tov. Col. Ciurlău Constantin

Note:

1. Să fie luate în lucru toate legăturile emisarilor semnalate cu atitudine sau comportare necorespunzătoare şi încadrate informativ în mod corespunzător.
Termen: 15 febr. 1988

2. Să se continue măsurile de exploatare a materialelor „T” cu multă atenţie şi în mod operativ.

Comentarii

1. Materiale „T” – informaţii obţinute prin tehnică operativă (interceptarea corespondenţei, a telefoanelor, înregistrări prin microfoane plasate la domiciliu etc.).

2. „Element activ al cultului baptist, cu poziţie necorespunzătoare” – dacă vă întrebaţi cumva cine anume era considerat de securişti a avea o „poziţie corespunzătoare”, este suficient să vedeţi cine sunt cei pe care îi lăudau şi cei de care se foloseau.

3. Aceste 12 materiale menţionate aici nu se află în dosarul meu. Mă întreb dacă au dispărut sau se află cumva în alte dosare.

4. Din pricina discreţiei cu care comunicam cu străinii, securiştii credeau că doar aceştia iniţiau comunicarea. Se înşelau amarnic, ca şi în alte chestiuni de acest gen.

5. Este impresionant câtă energie au cheltuit securiştii pentru a cataloga aceste 46 de contacte. N-am găsit nicăieri o listă a lor, deşi probabil ea poate fi adunată din diversele documente aflate în aceste dosare.

6. „IDEOLOGUL evită să stabilească şi să cultive relaţii cu emisarii sosiţi” – aşa credeau securiştii, pentru că considerau că este imposibil ca eu să comunic cu străinii fără ca ei să ştie. În activitatea de culegere de informaţii o asemenea autosuficienţă este adeseori catastrofală.

7. Ce nevinovat sună propoziţia „s-a cunoscut în timp util hotărârea conducerii întreprinderii de Prelucrare a maselor plastice Iaşi de a-i desface contractul de muncă”. În realitate, ideea desfacerii contractului de muncă era tocmai sugestia Securităţii, aşa cum mi-a spus direct directoarea întreprinderii şi au confirmat-o apoi şi alţii, inclusiv dintre securişti.

8. „Obiectivul era convins că intenţia desfacerii contractului de muncă este urmare a acţiunilor organelor de securitate” – ca şi când ar fi fost atât de greu de sesizat. Securitatea făcea uneori lucrurile la lumina zilei şi apoi se mira că ştie toată lumea. Pariez că, în graba lor de a mă pune la punct pentru îndrăzneala de a fi tradus pentru delegaţia care venise să pledeze pentru eliberarea lui Costică Sfatcu, securiştii au uitat să avertizeze conducerea întreprinderii să nu-mi spună că în presiunile la care eram supus este implicată mâna lor. Aşa fiind, şefii mei s-au simţit datori să-mi spună de unde vine ordinul. Poate şi pentru a se disculpa şi a-şi linişti conştiinţa. Săracii, ce altceva ar fi putut face decât să urmeze ordinele. Dacă n-ar fi făcut-o riscau să-şi piardă măruntele lor privilegii şi ar fi fost păcat. Mai bine sacrificau un „sectant”.

9. „Au fost întreprinse măsuri pentru temperare intervenindu-se pe lângă conducerea întreprinderii a amâna hotărârea” – ca să vezi; şi eu care n-am observat asta şi nici nu mă arăt recunoscător faţă de aşa mărinimie. Minciuna este aşa de gogonată încât şi ei îşi dau seama de contradicţia logică din aceste elucubraţii.

10. Într-adevăr, directoarea mi-a vorbit despre „încălcarea disciplinei muncii” şi alte motive ne-religioase, dar nu ca motiv, ci ca scuză pentru o eventuală desfacere a contractului de muncă.

11. „Aspect confirmat prin solicitarea transferului la o altă unitate” – logica este complet absenta din aceasta aserţiune, care nu poate decurge nicicum din cele de mai sus. În realitate am plecat prin transfer, la „munca de jos”, atunci când, din pricina restricţionării libertăţii de mişcare, care era esenţială pentru îndeplinirea obligaţiilor mele de serviciu, riscam să fiu acuzat de incompetenţă profesională şi n-am fost gata să-mi asum acest risc. Poate că a fost vorba de orgoliu sau pur şi simplu nu aveam vocaţia martiriului. Nu ştiu bine nici acum.

12. „S-a acţionat combinativ pentru adâncirea neînţelegerilor şi compromiterea sa în rândul unor credincioşi” – într-adevăr, au făcut-o, şi rezultatele au fost destul de bune, din punctul lor de vedere.

13. „Obiectivul nu mai este semnalat cu aspecte negative” – explicaţia este destul de simplă: presiunile permanente mă făcuseră să fiu mult mai prudent şi condiţiile grele de la noul loc de muncă nu-mi lăsau timp şi energie pentru multe altele. Poate că într-adevăr securiştii realizaseră o anume măsură de succes. Mult prea măruntă totuşi, aşa cum aveau să constate peste puţină vreme.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: