23 octombrie 1988 – Nota

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate
Către, Ministerul de Interne
Departamentul Securităţii Statului – Direcţia I – Bucureşti
Notă
Raportăm următoarele:
În ultima perioadă se constată o frecvenţă mai mare a emisarilor cultelor neoprotestante care, cu ocazia sejurului municipiului Iaşi participă la activităţi specifice de la casele de adunare şi în special la comunitatea baptistă.
Prin inspectorul teritorial s-a asigurat cunoaşterea reglementărilor Departamentului Cultelor privind accesul la amvon numai a persoanelor venite oficial cu aprobări de rigoare.
Cu toate acestea, pastorul XXXXX [Morcan Iosif] şi membrii comitetului bisericii baptiste din Iaşi, încalcă în mod repetat dispoziţiile, permiţând accesul la amvon a emisarilor străini.
Astfel, XXXXX, pastor baptist, din S.U.A. care în data de 16 oct. 1988 fiind adus în Iaşi de către XXXXX din Bacău, a urcat la amvon transmiţând salutul „fraţilor de credinţă din America” şi personal a lui XXXXX originară din Iaşi, care „face parte din biserica lui” şi are în preocupări ajutorarea unor credincioşi din România. Cele afirmate de XXXXX au avut efect aprobator în rândul participanţilor la adunare fiind de natură să-i întărească străinului convingerea unor aşa-zise greutăţi cu care se confruntă credincioşii baptişti din R.S. România. Traducerea a fost asigurată de MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ aflat în lucru la problemă.
Raportăm că XXXXX a plecat în aceeaşi zi la Bacău împreună cu XXXXX, comunicându-se operativ securităţii judeţene despre acest lucru.
În scopul prevenirii în viitor a unor astfel de aspecte propunem a se interveni la Departamentul Cultelor în vederea atenţionării pastorului baptist din Iaşi şi a inspectorului teritorial de culte – XXXXX, [Călăraşu] care nu a reuşit să determine comitetul cultului să se încadreze în reglementările stabilite.
Şeful Securităţii Judeţene
Colonel Ciurlău Constantin

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: