Evanghelici si catolici impreuna – I – 1994 – 2

Chuck Colson şi Ioan Paul II în 1998

 

Misiunea creştină în Mileniul al Treilea – 2

Noi afirmăm împreună

Isus Cristos este Domnul. Aceasta este prima şi cea mai importantă afirmaţie pe care o fac creştinii în legătură cu realitatea privită în întregul ei. El este cel trimis de Dumnezeu să fie Domnul şi Salvatorul tuturor: ,,În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” (Fapte 4). Creştinii sunt oameni înaintea timpului, cei care proclamă acum ceea ce va fi, într-o zi, cunoscut de toţi, că Isus Cristos este Domnul (Filipeni 2).

Mărturisim împreună că suntem îndreptăţiţi prin har, prin credinţă, datorită lui Cristos. Credinţa vie este lucrătoare în iubire, care este nimic mai puţin decât iubirea lui Cristos, fiindcă noi spunem împreună cu Pavel: ,,Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru mine” (Galateni 2).

Toţi cei care îl acceptă pe Cristos ca Domn şi Mântuitor sunt fraţi şi surori în Cristos. Evanghelicii şi catolicii sunt fraţi şi surori în Cristos. Nu noi ne-am ales unii pe alţii, la fel cum nu noi l-am ales pe Cristos. El ne-a ales pe noi şi anume ne-a ales ca să fim cu toţii ai lui (Ioan 15). Oricât de imperfectă ar fi comuniunea noastră şi oricât de adânci ar fi neînţelegerile dintre noi, mărturisim că există doar o singură Biserică a lui Cristos. Există o singură Biserică deoarece există un Cristos unic, iar Biserica este trupul lui. Oricât de greu ar fi drumul, mărturisim că suntem chemaţi de Dumnezeu pentru o împlinire şi mai completă a unităţii în trupul lui Cristos. Singura unitate pe care dorim s-o exprimăm este unitatea în adevăr, iar adevărul este acesta: ,,Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi” (Efeseni 4).

Mărturisim împreună că creştinii sunt meniţi să predice şi să trăiască în supunere faţă de Scriptura de inspiraţie divină, Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Mărturisim apoi împreună că Cristos a promis Bisericii sale darul Sfântului Duh care ne va călăuzi în tot adevărul, pentru înţelegerea şi mărturisirea învăţăturilor Scripturii (Ioan 16). Mărturisim împreună că Duhul Sfânt a îndrumat astfel biserica şi în trecut. De exemplu, în formarea canonului Scripturii şi în răspunsul ortodox la marile controverse cristicologice şi în cele legate de dogma Sfintei Treimi din primele secole, recunoaştem cu încredere îndrumarea Sfântului Duh. Ca răspuns prin credinţă la călăuzirea Duhului, Biserica a formulat Crezul apostolic, pe care-l putem mărturisi împreună, şi pe îl mărturisim prin prezentul text, ca o declaraţie de necontestat a adevărului biblic:

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, făcătorul cerului şi al pământului.

Cred în Isus Cristos, singurul său Fiu, Domnul nostru. El a fost zămislit prin puterea Duhului Sfânt şi s-a născut din Fecioara Maria. a pătimit sub Pontiu Pilat, a fost răstignit, a murit şi s-a îngropat, s-a coborât în Locuinţa morţilor şi a înviat, s-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui, şi iarăşi va să vină să judece viii şi morţii.

Cred întru Duhul Sfânt, în sfânta Biserică sobornicească (catolică), în comuniunea sfinţilor, în iertarea păcatelor, în învierea trupului şi în viaţa veşnică. Amin!

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

One thought on “Evanghelici si catolici impreuna – I – 1994 – 2”

 1. Nu putem decit sa fim de-acord: “Toţi cei care îl acceptă pe Cristos ca Domn şi Mântuitor sunt fraţi şi surori în Cristos. Evanghelicii şi catolicii sunt fraţi şi surori în Cristos.”
  Excelent: ..”Scriptura de inspiraţie divină, Cuvântul INFAILIBIL (s.n.) al lui Dumnezeu”.
  De-acord cu rezerve: “El ne-a ales pe noi şi anume ne-a ales ca să fim cu TOTII (s.n.) ai lui (Ioan 15)” – rezerva e ca acesti toti trebuie sa se rezume la citatul anterior (“toti care-l accepta pe Hristos ca DOmn). Altfel suna oleaca a universalism (poate involuntar)..
  Vorba emigrantilor, agreiem si si cu urmatoarea: “Ca răspuns prin credinţă la călăuzirea Duhului, Biserica a formulat Crezul apostolic, pe care-l putem mărturisi împreună…” – credem insa ca este diferentsa intre “calauzirea Duhului Sfint” si “insuflat de Duhul Sfint”. A doua expresie se refera la Sfinta Scriptura care presupune o mai mare sigurantsa a prezentsei absolutului -de-aici infailibilitatea textului biblic.

  A propos de a-L primi/accepta pe HRistos, a fost salutara afirmatia papei din toamna asta: “tinere nu te teme sa-L primesti in viatsa pe Hristos ” (Paris, Conferintsa tinerlor catolici).

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: