17 august 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 28

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
17.08.1987

Notă informativă

Duminică 16 aug. a.c. DĂNUŢ MÎNĂSTIREANU în alocuţiunea sa despre „IDOLATRIA ŞI TATĂL MINCIUNII”:
„…De multe ori este chiar periculos să spui adevărul şi oamenii se feresc să spună lucrurilor pe nume. Ei sunt obligaţi să aprobe când li se spune că este deşi lipseşte cu desăvârşire şi mai ales că mergem din bine în mai bine atunci când lucrurile stau exact invers. Într-o lume coruptă, nevoită să fure pentru a putea trăi, o lume care umple cârciumile şi în care divorţurile au luat proporţii alarmante, o lume al cărei stăpân este TATĂL MINCIUNII, noi creştinii suntem cu adevărat o lumină?
Şi ceilalţi îşi zic creştini şi o spun cu convingere. Suntem mai creştini decât ei numai pentru că ne numim baptişti? Pentru că cel mai rău lucru este că mulţi dintre noi ne credem înăuntru şi în realitate suntem în afară.
Şi când va veni domnul…
Cât timp suntem în părtăşie cu ISUS? De cele mai multe ori, chiar în casa domnului noi ne gândim la ce am făcut, ce trebuie să mai facem? … ne gândim la programul de la televizor din seara trecută…
Toate acestea sunt idolii noştri. Şi aşa cum avertizează ISAIA…
Iarăşi vă întreb: Cu ce ne deosebim de necreştini?
Când dumnezeu este hulit în timp ce numele unui om este proslăvit cum îl vom îmbuna pe el dacă noi creştinii nu suntem prezenţi la ora de rugăciune?
Cine să-l laude, să-l glorifice şi să-l slăvească pe dumnezeu dacă n-o facem noi, creştinii? Şi atunci suntem mai buni ca ceilalţi? Pentru ce, vă-ntreb iarăşi? Pentru că ne numim baptişti? Şi ortodocşii şi catolicii şi martorii lui IEHOVA spun că…”
17.08.1987
Postolache
Notă:
MĂNĂSTREANU DĂNUŢ este lucrat prin D.U.I. „IDEOLOGUL”
Acesta a fost ofensat prin refuzul lui XXXXX de a-i da voie să facă traducerea celor spuse de  ???? şi a încercat să se răzbune dând un conţinut tendenţios unor texte biblice. De fapt la anumite intervale de timp are asemenea ieşiri. Vom acţiona în continuare prin Inspectorul cultelor care îl va chema şi atenţiona în legătură cu poziţia avută.
S.I. Informatorul ne va semnala şi pe viitor comportarea şi atitudinea adoptată de MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ cât şi reacţia măsurilor luate de Inspectorul cultelor. De asemenea să-i pună la „dispoziţie” anumite aspecte din comportarea şi atitudinea avută de M.D. lui XXXXX pentru a-l atenţiona la venirea acestuia duminică din concediu.
[…]

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s