15 iunie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 24

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
15 iunie 1987

Notă informativă

Vineri 12 iunie a.c. DĂNUŢ MÎNĂSTIREANU arătând că nu mai avea cine slăvi pe dumnezeu deoarece ABEL fusese ucis iar CAIN trebuia să se ascundă de faţa ziditorului, SATAN a încercat ca şi personalul ceresc să renunţe la a mări pe creator şi să-l laude pe el, pe DIAVOLUL.
„Lucrul acesta se întâmplă şi în zilele noastre… Am văzut în oraş o mare mulţime, de toate vârstele şi categoriile sociale. Ţărani care au lăsat culturile acum când muncile sunt în toi, elevi şi studenţi care au întrerupt cursurile, muncitori care au părăsit maşinile şi funcţionari care au părăsit birourile.
Autobuze şi alte maşini care consumă tone de combustibil în timp ce cursele spre alte localităţi circulă sporadic, ca să nu mai vorbim de cazare, masă, costumaţii. Şi pentru ce atâta cheltuială? Pentru a slăvi pe dumnezeu? Nu! Ci pentru a lăuda un om, o idee, o ideologie. Ce credeţi că s-ar întâmpla dacă într-o zi am ieşi toţi creştinii în stradă cântând, lăudând şi preamărind pe dumnezeu? Vă puteţi închipui că nimeni nu ne-ar aplauda deşi aceasta ar fi mărturia celui mai curat cuget.”
Duminică 14 iunie a.c. în timpul expunerii de la studiul biblic:
„De la început vreau să stabilim un principiu. O să-mi permit să numesc pe cei care să răspundă la întrebările legate de subiectul lecţiunii. Dacă cineva nu va fi în stare ori nu va voi să răspundă îl priveşte, dar rog să nu răspundă nimeni neîntrebat.
Noi nu suntem decât nişte robi netrebnici.
În aceeaşi măsură trebuie să ne sfinţim, să fim neprihăniţi. Altfel prin ce ne vom deosebi de ortodocşi de exemplu cu care fie vorba facem compromisuri şi nu de puţine ori… Căci despre cine altcineva se vorbeşte mai mult decât despre noi? Uite ce face el! Vezi cum procedează ea? Ai auzit de cea fost în stare cutare? … Şi nu ne recunoaştem greşelile, cele ştiute. Cum să le mai mărturisim pe cele numai gândite? Şi cum să mai fim în stare să cerem iertare necreştinilor, chiar dacă ei sunt vinovaţi faţă de noi?
Cum îi convertim pe oameni? Hai la baptişti că ei nu fură, unii, ei nu beau, unii, se îmbracă frumos, nu curvesc, toţi, dar mai ales primesc pachete…
De unde ştim noi că la venire nu ne va zice domnul: Plecaţi de la mine, nelegiuiţilor, căci nu vă cunosc! …
Ce facem cu noii convertiţi? Am muncit să-i aducem în biserică, apoi îi părăsim. Ei se simt păcăliţi, abandonaţi şi ne mirăm că ne părăsesc…”
L-a întrerupt ostentativ XXXXX [Stan Mihăiţă]: „CRISTOS este nădejdea noastră şi noi avem garanţia mântuirii.
De aceea să privim cu frică şi cutremur spre măreţia slavei lui şi să nu ne lăsăm amăgiţi de erezii deşarte…”
Fiind atât de puternic înţepat, DĂNUŢ a reproşat indignat foarte:
„Aşi fi dorit să nu se calce principiul stabilit de la început şi să fie un studiu ordonat, căci domnul ne îndeamnă: Nu lăsa gura să te bage-n păcat căci lui dumnezeu nu-i plac cei fără de minte. Amin.”
XXXXX [Stan Mihăiţă] ar fi vrut să se certe cu DĂNUŢ mai departe dar XXXXX l-a oprit foarte autoritar şi a dat tonul la CÂNTAREA 219.
15 iunie 1987
Postolache
Notă:
MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ este lucrat prin D.U.I. XXXXX declanşează astfel de „atacuri” asupra lui M.D. ca urmare a unor acţiuni dirijate de noi pentru descurajarea acestuia – în cadrul unor măsuri combinative.
[…]

Comentarii

1. Era, evident, o aluzie la primirile extravagante făcute lui Ceauşescu.
2. Sugestia era menită să stopeze maniera abuzivă în care Mihăiţă Stan tulbura cu regularitate serviciile bisericii, aşa cum avea să facă şi de această dată. Lui Stan în mod sigur îi lipsea o doagă, lucru de care şi el şi alţii profitau.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s