15 iunie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 23

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
15.06.1987

Notă informativă

La adunările din 5 şi 7 iunie a.c. a participat XXXXX fost pastor la IAŞI.
ŢEPEŞ I. s-a mirat că nu cunosc această somitate.
„Ce mi-au auzit urechile despre ce se întâmplă la voi la IAŞI mie mi-e ruşine ca să zic că sunteţi creştini. Să mă iertaţi dar noi eram legaţi în lanţuri câte trei în puşcărie. Şi dacă am văzut că nu ne mai slăbeşte un pic, ca să nu ne strângă aşa de tare, ce credeţi c-am făcut? Am cântat.
A venit unul la mine şi mi-a spus că-i trebuie numaidecât nişte bani, c-a făcut o boacănă la serviciu şi-l arestează…
Am zis omului acela că asta nu-i o nenorocire. Puşcăria-i cea mai înaltă şcoală.
Acolo oamenii se deşteaptă şi ajung mari, cum au ajuns GHEORGHIU DEJ şi tovarăşul CEAUŞESCU, conducători…
Pe data de 7 iunie după amiază un „frate” de la biserica BASARABI – BUCUREŞTI – care nu s-a recomandat, după ce a adus salutul, s-a lansat într-o scurtă, fulminantă şi deosebit de savantă explicaţie „a esenţei divine … raţiunea pură, desăvârşită … necesitatea relaţiei izomorfe între membrii bisericii pentru a face imposibile ingerinţile răzvrătitorului …” şi a încheiat cu o şi mai scurtă aserţiune escatologică, ceea ce l-a determinat pe DĂNUŢ MÎNĂSTIREANU să-i reproşeze din 1 PETRU 4:11 „Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu”, căci sunt încredinţat – a zis DĂNUŢ – că foarte puţini dintre noi au înţeles mesajul acesta. Căci iată ce spune apostolul PAVEL în prima sa epistolă către corinteni:
„Dacă nu vorbiţi cu limba o vorbă înţeleasă, cum se va pricepe ce spuneţi?”
A avut dreptate DĂNUŢ, că aproape nimeni n-a priceput, dar „fratele” ofensat nu s-a lăsat: „Poate numai mi se pare ori chiar am fost molestat. Domnul să judece. Şi eu îmi cer iertare dacă am supărat pe fratele DĂNUŢ despre care am auzit foarte adesea dar pe care abia azi îl văd prima dată. Nu intenţionez să polemizez. Voi conchide doar că cine se lasă călăuzit de ştiinţă, care este dată de învăţătură şi duce la pricepere, cunoaşte adevărul. Căci ştiinţa este calea vieţii, zice ECLEZIASTUL. Iar eu vă spun: ignoranţa nu scuză şi prostia duce la moarte.”
Prilej pentru XXXXX care nepricepând mare lucru, dar şi-a dat seama că DĂNUŢ a fost groaznic plesnit:
„Bine a zis fratele că noi trebuie să învăţăm unii de la alţii şi să nu ne credem singuri înţelepţi, cum spune şi la PROVERBE… că noi am văzut şi dimineaţă la cină cum unii… (acel unii fiind DĂNUŢ) nu se simt mustraţi de duhul sfânt şi servesc, deşi noi ştim că lipseşte cugetul acela curat care…”
DĂNUŢ nu a mai reproşat. Sunt convins că ori nu ar fi putut descleşta gura ori ar fi izbucnit în plâns.
Arăta ca un cadavru. Cum? El…
Dar tot DĂNUŢ a vorbit pe 12 iunie a.c. despre fuga lui CAIN în ţara NOD, jenat de numărul mic de participanţi.
Şi tot MÎNĂSTIREANU a ţinut studiul biblic – lecţiunea – pe data de 14 iunie a.c. despre CREDINŢĂ, NĂDEJDE, DRAGOSTE.
Şi tot duminică după amiază, data de 14 iunie a.c. XXXXX a încercat să convingă că „faţa şi chipul lui dumnezeu nu sunt una şi aceeaşi, deşi el are faţă şi are un chip, pentru că… nimeni nu l-a văzut pe el dar, de exemplu, să luăm de pildă cum ar fi un aparat de radio…
Aşa s-aseamănă dumnezeu sau ca să zic aşa… el aude, vede, simte, dar…”
La terminare, în curte, l-am întrebat pe XXXXX ce a înţeles din istoria cu aparatul de radio. Alt tâmpit care a amestecat electronica cu relaţia directă dintre om şi dumnezeu în EDEN şi cu bionica şi cu rugul aprins al lui MOISE…
„Dar oamenii l-au văzut pe dumnezeu atunci când a venit pe pământ sub chipul lui ISUS CRISTOS…”. Poftim? Mă grăbeam, dar dacă nu uit îl aranjez eu cu subiectul acesta pe dl. XXXXX
15 iunie 1987
Postolache
Notă:
Persoanele semnalate sunt ci SIP în problemă.
S.I. Să ne informeze în continuare modul cum reacţionează XXXXX la măsurile luate de […]. „ATACĂ” pe MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s