26 mai 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 22

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
26 mai 1987

Notă informativă

Când şi ce fel mai munceşte DĂNUŢ MÎNĂSTIREANU dacă tot timpul se plimbă?
Duminică 17 mai a.c. a fost la ORADEA de unde a adus salutul bisericii şi a fratelui NEGRUŢ PAUL şi …
„Mai ales vă transmit salutul fratelui XXXXX, [John Stott] al bisericii sale, cea mai mare din LONDRA şi din toată ANGLIA, al cărei pastor reverend este cât şi al tuturor fraţilor din ANGLIA. Fratele XXXXX [Stott] a scris 65 de cărţi creştine, este cavaler al celui mai înalt ordin şi capelan al reginei ANGLIEI. [1]
Dânsul m-a rugat să vă transmit că are o dragoste deosebită pentru biserica din IAŞI, pentru toţi fraţii de aici …
La ORADEA s-a hotărât ca un număr de peste 40 de tineri să urmeze cursuri de pregătire timp de 3-4 ani de zile pentru a fi capabili după aceea să facă o bună lucrare de trezire şi de evanghelizare în teren. Să ne rugăm pentru reuşita lor şi pentru ca domnul să pună şi pe inima tinerilor noştri îndemnul de a urma exemplul tinerilor creştini din ORADEA.
Cu această ocazie fac chemarea ca după terminare să ne întâlnim în camera din spate, pentru câteva minute, şi să discutăm despre o eventuală posibilitate a organizării şi la noi a unor astfel de cursuri.
Vreau să vă mai anunţ că fratele XXXXX a avut o cădere de tensiune încât a fost ca şi mort. Să ne rugăm cu toţii pentru el ca domnul să-l vindece şi să-l ocrotească pentru că cu toţii ştim câtă nevoie avem de acest minunat om.”
Cursurile cu tinerii de la ORADEA sunt copie a cursurilor şcolilor duminicale pentru tinerii din apus – neoprotestanţi – şi care au durata între 2-4 ani. [2]
26 mai 1987
Postolache
Notă:
Numitul MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ este lucrat prin D.U.I.
S.I. Informatorul a fost instruit de a-l avea în atenţie şi a ne semnala din timp referitor la atitudinea şi preocupările acestuia.
Tov. Lt. col. Vasiliu
Verificaţi aspectul la Oradea.
Comunicaţi informaţia […]
Întocmiţi raport pentru Dir. I utilizând şi alte materiale.
Termen: 5 VI 1987
[…]
Notă:
XXXXX se află în supraveghere inf. la problema culte neoprotestante.
Nota a fost dată ca urmare a sarcinilor primite de informator de a-l contacta pe XXXXX şi a ne stabili dacă anterior a fost vizitat de anumite persoane, cine anume şi cu ce scop.
Din toată discuţia purtată atât cu obiectivul cât şi cu soţia acestuia nu a rezultat să fi primit recent vizite ale unor străini.
Informatorul îl apreciază ca un „guraliv” pe XXXXX care dacă are ceva pe „SUFLET” nu poate ţine şi ar fi arătat cu lux de amănunte despre această vizită. I-a relatat informatorului multe probleme, inclusiv faptul că are cărţi religioase editate în S.U.A. şi R.F.G., că primeşte pachete şi despre vizite anterioare.
Rezultă de asemenea atitudinea lui XXXXX faţă de MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ.
S.I. I s-a trasat ca sarcină pe parcurs să discute anumite capitole şi probleme neclare din „MĂRTURISIREA” pentru a avea relaţii permanent cu el şi a şti ce preocupări şi intenţii are, inclusiv relaţii în străinătate.
Comentarii
1. Este vorba de prima vizită a lui John Stott în România. Întâlnirile cu el au avut loc în secret în dependinţele Bisericii baptiste din Oradea păstorite de Paul Negruţ şi Nick Gheorghiţă. Stott a şi predicat în serviciile publice ale bisericii. Ceea ce l-a convins pe Stott să vină în România, în ciuda programului său încărcat, a fost posibilitatea de observa păsările în Delta Dunării (se ştie, Stott este un ornitolog pasionat – a şi scris o carte despre păsări).
2. „Cursurile cu tinerii” despre care se vorbeşte aici reprezintă faimoasa „şcoală a profeţilor”, un soi de seminar teologic (totuşi, mai degrabă o şcoală biblică) cu caracter neoficial, al cărui scop era formarea de slujitori laici pentru biserici, în condiţiile în care numărul studenţilor la Seminarul teologic baptist din Bucureşti era strict restricţionat şi limitat de Departamentul cultelor (în realitate un departament al Securităţii). Din câte ştiu, ideea a fost a lui Paul Negruţ.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: