09 septembrie 1987 – Nota raport

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate

Notă raport
privind analiza unor dosare de urmărire informativă, prioritare din cadrul Serv. de Informaţii Interne

În conformitate cu ordinul conducerii Securităţii judeţului, s-a efectuat analiza acţiunilor informative prioritare din cadrul Serv. I, rezultând următoarele aspecte principale:

1. Dosarul de urmărire informativă privind pe „IDEOLOGUL” MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, este încadrat informativ în mod corespunzător, iar derularea măsurilor propuse în plan a contribuit la elucidarea principalelor aspecte ale suspiciunilor care au stat la baza deschiderii.

2. În cadrul acţiunii s-a folosit o gamă largă de măsuri şi în mod diversificat, existând o preocupare constantă în clarificarea legăturilor şi natura acestora, cât şi în stabilirea unor preocupări ostile ale obiectivului.

3. S-a pus accent pe exploatarea oportună a unor momente operative cât şi pe o mai bună instruire şi dirijare a informatorului, obţinându-se informaţii cu valoare operativă.
Dosarul de urmărire informativă a fost deschis la data de 05 decembrie 1984, asupra unui credincios baptist, care desfăşoară activitate ostilă, sub acoperire religioasă şi şi-a creat şi întreţine relaţii cu suspecţi din cultele neoprotestante din ţară şi străinătate, precum şi cu emisari veniţi pe raza judeţului şi municipiului. Obiectivul este considerat „ideolog” pentru îndoctrinarea tineretului.
Nota de analiză întocmită de Dir. I din octombrie 1986, relevă că informativ s-a acţionat pozitiv, clarificându-se suspiciunile care au stat la baza urmăririi informative. S-a lucrat cu măsuri combinative şi a existat o permanentă preocupare în a se coopera cu alte compartimente şi servicii şi judeţe, unde se află elemente suspecte şi unde obiectivul s-a deplasat periodic.
În ultima parte s-a realizat o primă fază a măsurilor de compromitere şi izolare a suspectului în rândul credincioşilor dar se impune totuşi o ofensivitate mai crescută, având în vedere virulenţa cât şi a legăturilor sale în rândul neoprotestanţilor din exterior, originari din Iaşi.
Şi în acest caz, să nu ne mulţumim cu acumularea unor informaţii rezultate prin mijloacele speciale, ci trebuie acţionat mai ferm, mai ofensiv, combinativ, pentru a determina derularea măsurilor în sensul şi scopul propus de noi.
Este bine folosită sursa „POSTOLACHE”, dar insuficientă pentru o bună încadrare informativă, în conformitate cu prevederile Programului de măsuri.
Cu ocazia analizei, tov. Colonel Ciurlău Constantin, Şeful Securităţii judeţene a ordonat să fie luate în continuare următoarele măsuri:

1 – În cooperare cu Serviciul III şi GOT 0544, să se analizeze şi să se stabilească posibilitatea folosirii unor surse care să realizeze sarcini operative şi de dezinformare în acest caz.
Termen: 15 noiembrie 1987

2 – Împreună cu Serviciul II să se analizeze sursele care există în sectorul în care munceşte „IDEOLOGUL” şi pe baza celor rezultate să se stabilească pentru fiecare sarcini concrete.
Termen: 30 oct. 1987

3 – Să fie continuate măsurile de compromitere faţă de unele familii din cadrul bisericii baptiste, din cele care au rude sau relaţii în exterior pentru a se crea posibilitatea ca datele ce-l compromit să ajungă în afară la cei interesaţi. Atenţie deosebită acordându-se familiilor XXXXX.

4 – Să fie creată o sursă la domiciliul celui urmărit care să ne poată informa la timp cu toate mişcările ce au loc şi semnalarea unor persoane care-l vizitează pe „Ideolog”.

Termen: 15 dec. 1987
Pentru conformitate
Lt. col. Vasiliu Gheorghe

Notă:
Apreciem modul în care este lucrat D.U.I. „IDEOLOGUL”, în care au fost folosite în mod combinativ, atât reţeaua informativă cât şi celelalte mijloace şi metode ale muncii de informare (T.D., S.).
Considerăm oportun ca pe baza datelor rezultate în ultima perioadă privind activitatea şi preocupările elementului să se efectueze o nouă analiză în caz şi să se propună măsuri adecvate situaţiei operative actuale în caz. De asemenea, să se continue cooperarea cu Securităţile judeţene pe raza cărora se deplasează „IDEOLOGUL”, ocazie cu care să fie folosite şi mijloace T.D. mobile pentru fixarea unor momente operative având în vedere că în alte localităţi s-ar putea să fie mai puţin rezervat.
O atenţie deosebită se va acorda prevenirii intrării în legătură a „IDEOLOGULUI” cu emisari străini.
Dată fiind complexitatea cazului apreciem că acesta ar trebui luat în control pe linia […] de Dir. I.
15.04.88 cpt. […]

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: