27 martie 1987 – Plan de masuri

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Serviciul I

Plan de măsuri
privind măsurile combinative ce vor fi întreprinse în D.U.I. „IDEOLOGUL”

În conformitate cu planul de măsuri întocmit anterior, aprobat de conducerea Securităţii Judeţene, în D.U.I. privind pe MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ „IDEOLOGUL”, s-a acţionat în direcţia determinării de a nu mai face comentarii politice tendenţioase în predicile ţinute la adunarea credincioşilor baptişti şi pentru a-şi limita relaţiile cu emisari veniţi pe linia cultelor neoprotestante.

Pentru realizarea obiectivelor de mai sus, au fost angrenaţi: inspectorul general al cultelor, conducerea bisericii baptiste, conducerea întreprinderii unde „Ideologul” funcţionează ca economist, cât şi reţeaua informativă din problemă. În întreprinderea acestor măsuri s-a avut în vedere conspirarea mijloacelor prin care s-au obţinut datele referitoare la atitudinea şi relaţiile celui urmărit, precum şi a faptului că au fost iniţiate de către organele de securitate.

Datele şi informaţiile obţinute recent, evidenţiază faptul că Mănăstireanu Dănuţ în ultimul timp, în cadrul bisericii baptiste participă mai rar cu predici, limitându-se numai la probleme de ideologie religioasă, evitând afirmaţii politice în public.

De asemenea, s-a mai stabilit faptul că încearcă să evite anumite contacte „deschise” cu emisari cultici, iar atunci când este solicitat de către pastorul XXXXX [Morcan Iosif] pentru a oficia serviciul de translator, răspunde cu „amabilitate”, eschivându-se însă atunci când despre sosirea unor persoane din această categorie cunoaşte din vreme, făcându-şi drum în alte localităţi. [1]

Din date verificate, rezultă faptul că numitul Mănăstireanu Dănuţ, element fanatic, preocupat de a atrage la cultul baptist credincioşi, întreţine relaţii apropiate cu mama obiectivului „DOCTORUL”, [Tudorică Sfatcu] la locuinţa căreia se întâlneşte cu diverşi emisari veniţi din ţările vest-europene. În prezenţa majorităţii acestora obiectivul a avut unele manifestări necorespunzătoare, încercând totodată să atragă atenţia străinilor asupra sa, motivând că ar fi supus unor „persecuţii” din cauza apartenenţei sale la cultul baptist. [2] Deşi este cunoscut cu poziţie necorespunzătoare, a refuzat însă propunerea celor două emisare din Anglia XXXXX [Margaret Martin] şi XXXXX, [Avril] sosite în Iaşi în perioada 16-17 martie a.c. de a fi „intermediar” al acţiunii de culegere şi transmitere în străinătate a unor informaţii despre situaţia membrilor cultului recomandându-l în acest sens pe XXXXX, care se ocupă, prin plecarea „DOCTORULUI” din ţară, de primirea şi repartizarea ajutoarelor trimise de XXXXX din S.U.A., unor familii de credincioşi, poziţie ce a nemulţumit pe cele două emisare. [3]

De asemenea, rezultă că urmăreşte să preia conducerea spirituală în cadrul bisericii baptiste, încercând să atragă de partea sa tineretul, subapreciind pregătirea pastorului XXXXX, [Morcan Iosif] pe care l-a discreditat în prezenţa celor două străine, sugerându-le trimiterea unui pastor din afară pentru cursurile de evanghelizare. [4]

Despre cel urmărit s-a mai stabilit că datorită aroganţei, tendinţei de a obţine supremaţia spirituală şi subaprecierii unor credincioşi care provin din familii baptiste, aşa cum este cazul lui XXXXX, [Stan Mihăiţă] fiul vitreg al lui XXXXX, [Berbec] fost vicepreşedinte în comitet, a intrat în conflict cu acesta şi a fost „înfruntat” în mod deschis de mai multe ori, când „Ideologul” a ţinut anumite predici în adunare. Acest aspect a fost operativ exploatat de către organele de securitate, care, prin combinaţia realizată în luna iulie 1986 l-a amplificat şi mai mult, pierzându-şi în bună parte încrederea şi „reputaţia” în rândul credincioşilor. [5] Faţă de cei apropiaţi, afirmă că el nu este dispus să facă anumite servicii în cadrul comunităţii în mod gratuit (se desprinde concluzia că urmăreşte foloase materiale şi băneşti). [6]

Sintetizând cele de mai sus, rezultă că numitul Mănăstireanu Dănuţ, este un element fanatic, cu puternice convingeri mistico-religioase, ostil orânduirii noastre socialiste, atât prin afirmaţiile făcute, cât şi prin relaţiile suspecte din ţară şi străinătate, impunându-se continuarea acţiunilor de compromitere şi izolare faţă de membrii comunităţii baptiste, scop în care vor fi întreprinse următoarele măsuri combinative:

1. Vom acţiona în continuare pentru adâncirea disensiunilor dintre XXXXX, [Morcan Iosif] membrii comitetului şi „IDEOLOGUL”, în care scop:

a) Informatorul „Postolache” care este în bune relaţii cu XXXXX [Stan Mihăiţă] va fi instruit să răspundă invitaţiilor de a-l vizita la domiciliu, prilej cu care să reia discuţiile referitoare la situaţia existentă în cadrul bisericii baptiste, căutând să-i întărească convingerea că neînţelegerile existente şi renunţarea unor credincioşi de a mai frecventa biserica se datoresc atitudinii arogante, de sfidare manifestată de Mănăstireanu Dănuţ, dându-i dreptate lui Stan [7] că l-a „interpelat” direct şi ar fi bine să fie pus la punct şi pe viitor. În contextul discuţiilor să-i spună lui XXXXX, [Stan Mihăiţă] că Mănăstireanu Dănuţ caută pe orice cale să permanentizeze relaţiile cu unii credincioşi baptişti din străinătate ce au fost la Iaşi şi pe care i-a însoţit, ori a făcut oficiul de translator, pentru a-şi atinge în viitor anumite scopuri, aşa cum au mai procedat şi alţii folosind biserica pentru a ajunge în străinătate. [8]

Informatorul „Postolache” va fi instruit în detaliu asupra modului cum să procedeze, atrăgându-i-se atenţia de a manifesta mult tact, folosind situaţiile şi împrejurările care permit o astfel de discuţie. I se va recomanda, dacă este posibil, să fie de faţă şi XXXXX, [Berbec] tatăl vitreg al lui XXXXX, [Stan Mihăiţă] care îl susţine în atitudinea şi comportarea sa faţă de obiectivul nostru.

Termen: 15 iunie 1987

Reacţia lui Mănăstireanu Dănuţ va fi controlată prin mijloace speciale şi informatorul „Postolache”.

b) Numitul Mănăstireanu Dănuţ în mai multe ocazii, în întâlnirile avute cu emisari străini şi faţă de familia „DOCTORULUI” s-a arătat nemulţumit de pastorul XXXXX [Morcan Iosif] învinuindu-l că cele ce se întâmplă în cadrul comunităţii baptiste, i se datoresc în cea mai mare parte. Cele două emisare din Anglia cu care obiectivul s-a întâlnit la mama „Doctorului” în seara zilei de 16 martie 1987, nu şi-au însuşit părerile acestuia referitoare la pastor şi situaţia credincioşilor din ţară. Au rămas dezamăgite de refuzul acestuia de a primi anumite „însărcinări” şi atitudinea sa de a nu mai lucra „gratuit” pentru biserică. Din cooperarea cu Securitatea Judeţeană Brăila, rezultă că aspectele menţionate, au fost comentate de cele două emisare, în prezenţa unor baptişti din Brăila şi Tulcea, cu care s-au întâlnit la XXXXX şi care, la rândul lor, au discutat şi cu alţi credincioşi baptişti din cele două zone. [9]

Având în vedere cele de mai sus, printr-o scrisoare din partea „unui bun creştin” din Brăila, adresată pastorului şi comitetului, li se vor aduce la cunoştinţă acţiunile de „dezbinare” ale „Ideologului”. După regulile biblice, pentru astfel de fapte, credinciosul vinovat urmează să fie chemat pentru a face „mărturisire”, fiind apoi informată masa de credincioşi în cadrul unei adunări generale cu probleme administrative. [10]

Vizăm prin aceasta accentuarea disensiunilor existente între comunitatea baptistă şi compromiterea obiectivului în faţa credincioşilor.

În realizarea măsurilor combinative, vom coopera cu Serv. I., din cadrul Securităţii Judeţene Brăila.

Termen: 30 iunie 1987

2. În vederea compromiterii lui „IDEOLOGUL” faţă de unii emisari şi relaţii din emigraţie, cunoscute cu intensă activitate pe linia cultului baptist, vor fi analizate posibilităţile „plasării” unor date compromiţătoare cu referire la preocuparea de a obţine unele avantaje materiale, [11] discuţii negative din familie datorate unor relaţii neprincipiale cu tinere pe care încearcă să le atragă la activitatea de cult, [12] interesul manifestat în a-şi crea o „platformă” în cadrul comunităţii baptiste, urmărind în realitate alte scopuri (de a se face cât mai cunoscut în ţară şi peste graniţă) pentru o eventuală emigrare, [13] discreditarea pastorului baptist şi a unor membri din comitet. [14]

În realizarea acestei măsuri, se va avea în vedere vizita ce urmează să o efectueze la Iaşi XXXXX, pastor baptist din R.F. Germană, deplasarea peste hotare a surselor de mare încredere „RADU” şi „IFTIMIE”, [15] din problema „cult catolic” şi eventualele posibilităţi ale celorlalte servicii şi compartimente informativ-operative.

Prin posibilităţile informative existente în cadrul cultului baptist şi mijloacele speciale, vor fi urmărite rezultatele măsurilor propuse şi reacţia obiectivului.

De acord

Locţiitor al Şefului Sec[iurităţii],
Locot. col. Irian Vasile
Şeful Serviciului I,
Cpt. Gavril Florin
Ofiţer specialist I,
Locot. colonel Vasiliu Gheorghe

Comentarii

1. Ca de obicei, securiştii supralicitează un eveniment izolat, când am evitat în mod deliberat să fiu asociat cu o anumită persoană din străinătate, ceea ce se vede că i-a enervat pe securişti, care încercaseră probabil să organizeze cu această ocazie un „moment operativ”.

2 „Încercând totodată să atragă atenţia străinilor asupra sa” – nu ştiu dacă am încercat vreodată în mod deliberat să atrag atenţia străinilor asupra problemelor pe care le aveam cu Securitatea, dar această chestiune apărea adeseori în întrebările lor şi nu era nevoie s-o aducem noi în discuţie. Pe de altă parte, eram convins că cea mai bună protecţie faţă de acţiunile Securităţii era să fii suficient de cunoscut în străinătate, ceea ce se şi întâmplase cu mine. Tocmai de aceea erau securiştii supăraţi. Dacă n-ar fi fost aşa, acţiunile lor asupra mea ar fi fost mult mai agresive.

3. Sincer să fiu, nu-mi amintesc să fi primit vreodată o asemenea propunere formală. Eu trimeteam oricum afară din ţară orice informaţii aveam despre persecuţia credincioşilor şi nu aveam nevoie de invitaţii speciale pentru a face asta. Nu-mi amintesc bine nici cine este cel care-l înlocuise pe Tudorel Sfatcu în distribuirea ajutoarelor primite din străinătate, dar se poate să fi fost cineva din Suceava.

4. Cei care mă ştiu, cunosc bine faptul că am fost dintotdeauna un critic foarte sever al pastorilor şi am făcut-o atât în prezenţa cât şi în absenţa lor. Scopul însă n-a fost niciodată „discreditarea” acestora, ci îmbunătăţirea situaţiei în biserică. Oricum, în afară de Daniel Brânzăi, cu care am fost prieten foarte apropiat, Iosif Morcan este păstorul cu care am avut cele mai deschise relaţii. Sugestia de a invita pe cineva din afară pentru o acţiune de evanghelizare nu avea nimic de-a face cu subminarea lui Iosif Morcan, ci era un mod de a întări biserica într-un domeniu care avea mare nevoie de creştere spirituală.

5. Relaţia mea cu Mihăiţă Stan, un om suspectat (pe drept sau pe nedrept – nu ştim încă) de faptul că a făcut anumite servicii Securităţii (în mod intenţionat, sau din naivitate, ori din orgoliu – nu ştim încă) a fost una foarte complexă. Confruntările mele cu el în comitetul bisericii sau interpelările lui faţă de mine în serviciile publice de cult sunt cunoscute celor care au fost cu noi atunci în biserică. Indiferent dacă acestea veneau din iniţiativa personală a lui Mihăiţă Stan (pentru motive pe care le ignor şi acum, după atâţia ani) ori erau făcute la sugestia unor securişti, este clar că aceste intervenţii agresive au făcut plăcere Securităţii, care le-a încurajat şi stimulat, aşa cum se poate vedea foarte bine şi din acest document.

6. Ideea Securităţii cum că aş fi urmărit obţinerea anumitor foloase materiale în cadrul comunităţii baptiste este lipsită de orice bază. Baptiştii plăteau numai pastorii, iar eu decisesem deja de multă vreme să rămân laic – cineva trebuia să facă opoziţie clericalismului care începuse să se manifeste încă de pe atunci între baptişti. Şi dacă, prin absurd, aş fi dorit să fiu plătit de biserică într-un fel sau altul, acest lucru ar fi fost imposibil de realizat, din lipsa unor mecanisme financiare în acest sens. Avem, deci, de-a face cu o formă perversă de discreditare, pe care o putem observa şi astăzi la noile slugi ale Securităţii (le voi lăsa nenumite, căci ele ştiu bine despre cine vorbesc). Acestea vorbesc cu neruşinare despre faptul că ceea ce fac şi scriu este motivat de finanţarea mea de către americani. Dacă ar fi fost aşa, ar fi încetat de mult s-o facă, de vreme ce m-am făcut niciodată un secret din faptul că nu sunt un admirator al americanilor (în ciuda faptului că am nenumăraţi prieteni de mare calitate între ei – excepţia întăreşte regula).

7. Cei de la CNSAS au scăpat aici în clar numele lui Stan, care ar fi trebuit obliterat. Adevărul este că nu este deloc uşor să-ţi păstrezi atenţia cu atâtea mii de pagini.

8. Iată o altă sugestie perversă. Securitatea ştia foarte bine că nu aveam nici o intenţie de a părăsi ţara. Dacă voiam asta, o făceam demult. Şi sunt sigur că ei s-ar fi bucurat. Dar, „scopul scuză mijloacele” şi o minciună bine ţintită, şoptită la urechile lui Mihăiţă Stan, care mă iubea ca sarea-n ochi, putea fi de ajutor în compromiterea mea în ochii unor naivi.

9 Aici aflăm de unde avea Securitatea informaţii cu privire la ceea ce discutasem eu cu cele două doamne din Anglia şi mai ales cu privire la deformarea (probabil neintenţionată) a acestor informaţii, atâta vreme cât cele discutate de mine cu ele în engleză au fost relatate unor persoane care probabil nu cunoşteau foarte bine această limbă. Între cei din Brăila şi Tulcea, cu care discutaseră cele două doamne, se afla în mod sigur cel puţin un informator, care transmisese Securităţii ceea ce au povestit ele despre întâlnirea cu mine de la Iaşi.

10. O scrisoare bine ticluită de către Securitate şi semnată cu curaj, „un bun creştin”, putea fi foarte eficace în faţa unor oameni naivi cu privire la natura diabolică a Securităţii, mai ales dacă aceştia erau mânaţi de rea-voinţă faţă de cel calomniat. După cum se vede, Securitatea ştia destul de bine cum funcţionau mecanismele de disciplinare în bisericile baptiste şi nu se dădeau înapoi de la utilizarea acestora în folos propriu.

11. Urmează o listă cu sugestii perverse – acuzaţii false, dar suficient de plauzibile, menită să ducă, pe cât posibil, la compromiterea mea. Prima dintre acestea este acuzaţia, formulată şi mai sus în acest document, cu privire la faptul că eu aş fi urmărit obţinerea unor avantaje materiale din biserică. Nimeni, nici din biserică şi nici din Securitate, n-a reuşit să producă vreodată o dovadă că aşa ceva ar fi fost adevărat.

12. A doua sugestie perversă este plasarea unor informaţii calomnioase cu privire la pretinse „relaţii neprincipiale cu tinere”. Din nou, nici cei mai mari duşmani ai mei nu au îndrăznit să mă acuze vreodată de aşa ceva. Nu că aş fi invulnerabil în acest domeniu, dar harul lui Dumnezeu m-a ajutat să rămân credincios soţiei mele.

13. A treia sugestie perversă este aceea că implicările şi comentariile mele de natură politică erau menite să-mi asigure o platformă de erou la intenţionata plecare din ţară. Aşa cum spuneam, Securitatea ştia foarte bine că nu aveam nici o intenţie de a le oferi această satisfacţie. De ce să plec eu? Asta este ţara mea. Să plece ei, dacă vor. Pe mine aici mă chemase Dumnezeu şi, în ciuda tuturor lucrurilor, mă bucur că pot trăi şi sluji în continuare aici.

14. Ultima sugestie perversă era aceea legată de o pretinsă intenţie e mea de a-l compromite pe păstor. Dacă cineva are suspiciuni în acest sens, îl poate întreba personal pe Iosif Morcan. Din câte ştiu, el este însă în Baia Mare.

15. Tare aş vrea să ştiu cine sunt cei doi informatori catolici.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

2 thoughts on “27 martie 1987 – Plan de masuri”

 1. mie mi se oare ca daca aceasta hirtie ar fi folosita ca argument pentru primirea in Rai, nu ati avea nici cea mai mica problema! 🙂 sinteti prezentat de securisti ca un adevarat apostol

  Like

 2. Din pacate, pentru mine, Sf Petro opereaza cu criterii mult mai riguroase, la care nu sunt sigur ca m-as califica atit de usr. Oricum, perseverez.
  Salutari din Tirana, in drum spre Muntenegru.
  Cu pretuire,
  Danut

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s