28 octombrie 1986 – Nota de evaluare Directia I-a

Ministerul de Interne
Departamentul Securităţii Statului – Direcţia I

Către Inspectoratul Judeţean Iaşi al M.I. – Securitate

Notă

La adresa dvs. nr.0051054 din 08 X 1986, vă restituim alăturat dosarul de urmărire informativă nr. 2903 – „IDEOLOGUL”, [1] privind pe MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, credincios baptist din municipiul Iaşi.
MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, fiul lui Ioan şi Mina, născut la 30 XI 1954 în Iaşi, economist la I.P.M.P. Iaşi, este căsătorit, are doi copii şi domiciliază în Iaşi, str. Columnei nr.18, bloc K6, parter, ap.4.

Analizând datele şi informaţiile existente în acest caz, apreciem că informativ s-a acţionat pozitiv, clarificându-se suspiciunile care au stat la baza începerii urmăririi. [2]

Studiind propunerile din nota de analiză întocmită de dvs. la 29.08.1986, apreciem că în paralel cu măsurile pe care le-aţi preconizat, în viitor se mai impun a fi realizate:
– Documentarea activităţilor ostile desfăşurate de MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, prin acte premergătoare, dar şi prin mijloace specifice muncii de securitate, în scop preventiv;
– Folosirea mijloacelor tehnice la domiciliul celui în cauză, pe momente operative, coroborate cu acţiunile de filaj, cât şi în alte locuri frecventate de acesta;
– Acţiunile în care preconizaţi să angrenaţi organele de miliţie sau ale administraţiei de stat, vor fi de aşa natură întreprinse, pentru a nu-i putea oferi lui MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ posibilitatea să-şi realizeze o platformă de „prigonit pentru convingerile sale religioase”. [3]

Este necesar să se respecte prevederile Ordinului 00150/972, cu privire la înregistrarea şi opisarea documentelor secrete. [4]

Locţiitor al şefului Direcţiei I,
Colonel Pleşa Constantin
Şeful serviciului,
Lt. col. Zăpodean Aurel

Notă:
Dosarul este lucrat corespunzător şi se acţionează conform ordinelor şi orientărilor date cu prilejul analizei efectuate de conducerea Dir. I.
Se impune ca pe baza ultimelor informaţii obţinute în caz, din care rezultă că obiectivul manifestă teamă privind relaţiile cu cetăţenii străini, [5] să se acţioneze combinativ atât prin R.I. [6], inspectorul de culte, conducerea cultului şi alţi factori de răspundere din întreprindere pentru influenţare şi temperare [7] în aşa fel încât să nu devină „un caz problemă”.
25.02.1987
Lt. col. Ion C-tin

Comentarii

1. Securitatea Iaşi trimisese dosarul meu de urmărire informatică la Direcţia I-a a Securităţii (informaţii interne) la Bucureşti, pentru evaluare.

2. Răspunsul Direcţiei I-a mi se pare a fi banal, formal şi superficial.

3. „A nu-i… oferi lui MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ posibilitatea să-şi realizeze o platformă de «prigonit pentru convingerile sale religioase»” este singura sugestie mai semnificativă în acest document.

4. Au dreptate cei din Bucureşti. Documentele fuseseră îndosariate cam „în dorul lelii”, aşa cum se vede şi din dosarul aflat la CNSAS.

5. „Teamă” este interpretarea Securităţii pentru prudenţa cu care încercam să ocultez relaţiile mele cu străinii.

6. R. I. – reţeaua informativă.

7. „Influenţare şi temperare” – au încercat, săracii, cât au putu şi uneori au crezut că au şi reuşit.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s