16 septembrie 1986 – Nota despre Bela Visky

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate

Către inspectoratul Judeţean Bacău al M.I. – Securitate

Notă

Vă comunicăm următoarele:

Periodic numitul MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ din Iaşi, element activ pe linia cultului baptist, este vizitat de către XXXXX [Visky Béla] [1] din Bacău care face parte din acelaşi cult. [2]

Cu ocazia acestor vizite, la Iaşi, XXXXX [Visky Béla] contactează mai multe familii de baptişti de naţionalitate maghiară, [3] interesându-se de situaţia lor prezentă, preocuparea pentru educarea şi pregătirea „spirituală” [4] a copiilor. În discuţia cu obiectivul nostru a rezultat că persoana din Bacău are un grup de copii de care se ocupă pentru „confirmare” religioasă şi intenţionează să facă acest lucru şi la Iaşi. [5]

Despre XXXXX [Visky Béla] s-a mai stabilit că este predicator reformat. [6]

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm a fi identificat numitul XXXXX [Visky Béla] şi în situaţia când se primesc date referitoare la relaţiile sale cu MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ ori cu alte persoane din raza noastră de competenţă, să ne fie transmise pentru exploatare.

Menţionăm că MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ se află în lucru la Securitatea judeţeană Iaşi.

Şeful Securităţii Judeţene,
Colonel Ciurlău Constantin
Şeful Serviciului I,
Colonel Andronache Ovidiu

Comentarii

1. Visky Béla, nepot al lui Ferenc Visky, era un tânăr preot reformat, care tocmai terminase teologia la Cluj şi fusese repartizat la parohia din Bacău, fiind responsabil de reformaţii (destul de puţini) din toată Moldova. A luat legătura cu mine din pricina relaţiei mele cu Feri bacsi. În prezent este doctor în teologie şi predă teologia sistematică la Facultatea de teologie reformată din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai de la Cluj.

2. „Face parte din acelaşi cult” – evident fals. Cineva nu poate fi în acelaşi timp şi baptist şi reformat. Dar nu trebuie să ne aşteptăm la prea mult de la cultura religioasă a securiştilor, chiar dacă aceştia sunt specializaţi în supravegherea diverselor activităţi ale cultelor religioase.

3. „Contactează mai multe familii de baptişti de naţionalitate maghiară” – din nou greşit. Desigur, este posibil ca unii dintre studenţii contactaţi de V să fie baptişti, dar enoriaşii de care era el răspunzător erau de fapt reformaţi.

4. Securiştii nu pot scrie „spirituală” decât între ghilimele, altfel tuşesc. Singura formă de spiritualitate despre care auziseră ei, cea culturală, le era la fel de străină ca şi cea de natură religioasă.

5. „Confirmarea” este parte integrantă a responsabilităţii oricărui preot reformat. Nimic neobişnuit în aceasta. Dar de unde să ştie securiştii acest lucru? Probabil lipsiseră la această lecţie.

6. Iată că s-au dumirit şi securiştii noştri. Béla era reformat, nu baptist.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s