23 iunie 1986 – Nota despre Beni Faragau

Beni într-o tabără de ucenicie

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate

Către Inspectoratul Judeţean Cluj al M.I. – Securitate

Nota

Organele noastre au în lucru pe numitul MĂNĂSTIREANU DAN, element activ pe linia cultului baptist, semnalat cu atitudine ostilă şi relaţii suspecte în străinătate.

Din măsurile informative întreprinse până în prezent rezultă că întreţine relaţii cu numitul FĂRĂGĂU BENIAMIN din Cluj-Napoca şi se informează reciproc în legătură cu acţiunile pe care le întreprind pe linia cultului baptist de atragere a tineretului la această credinţă.

MĂNĂSTIREANU DAN l-a vizitat pe FĂRĂGĂU în luna mai a.c. şi urmează ca la începutul lunii iulie să meargă la Cluj, locuind la obiectivul dvs.

FĂRĂGĂU este posesorul postului telefonic 951/31359 în Cluj-Napoca.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm ca prin posibilităţile de care dispuneţi să fie identificat FĂRĂGĂU BENIAMIN, supravegheat informativ iar materialele obţinute cu referire la cel aflat în atenţia noastră să ne fie trimise pentru exploatare. Ne interesează în mod deosebit natura relaţiilor acestora, dacă pe timpul şederii în oraşul Cluj intră în legătură cu cetăţeni străini, preocuparea de a obţine materiale de propagandă mistico-religioasă, afirmaţii cu conţinut ostile la adresa orânduirii noastre socialiste etc.

Menţionăm că XXXXX a fost vizitat recent de către numitul XXXXX baptist, din Iaşi, care a obţinut aprobarea pentru emigrare în S.U.A.

Şeful Securităţii Judeţene,
Colonel Ciurlău Constantin
Şeful Serviciului I,
Colonel Andronache Ovidiu

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s