16 decembrie 1985 – Nota informativa Grigorescu

Inf. „Grigorescu”
Casa cămin
16.12.1985

Notă informativă

Sursa informează că tov. XXXXX [Constantiniu Raveca] şefă birou financiar, a vrut să-şi facă transferul la C.U.G. şi datorită proastelor referinţe ce au fost date acolo de anumite persoane [1], dosarul i-a fost respins.

În prezent este foarte afectată de acest lucru şi caută să întârzie la serviciu şi mereu se exprimă că „foarte bine face Dănuţ Mănăstireanu şi aşa n-are ce-i face nimeni nimic”. [2]

Aceasta este informarea.

Iaşi, 16 XII 1985
Grigorescu

Notă:
Discutaţi cu tov. Luca pentru măsuri asupra ambelor persoane. [3]

Notă:

  • sursa a fost instruită pentru a ne semnala comportarea şi legăturile pe care le are numitul Mănăstireanu Dănuţ;
  • se va informa secretarul P.C.R. pe întreprindere despre numita Constantiniu Raveica asupra comentariilor ce le face.

Plut[onier]. Florea Dan [4]

Comentarii

1. Se poate ca tocmai informatorul care semnează această notă (foarte probabil dactilografa biroului în care lucram) să fie una dintre persoanele care au dat acele referinţe proaste. Doamna Constantiniu avea însă şi alţi duşmani în fabrică, din pricina modului foarte direct în care îşi comunica opiniile.

2. Ceea ce spuneam mai sus se vede şi din această afirmaţie care astăzi pare a fi o remarcă nevinovată, dar, în acel context, o asemenea manifestare de simpatie faţă de un „duşman de clasă” putea costa pe cineva destul de mult în termenii avansării profesionale.

3. „Tovarăşa Luca” [Leontina] era secretarul de partid al fabricii şi, în calitate de director, avea să fie instrumentul principal pentru plecarea mea din întreprindere. Oricum, chiar şi până atunci mi-a făcut tot felul de greutăţi, cu o răutate în care puţini au concurat-o în prima mea experienţă profesională.

4. Plutonierul Dan Florea este cel care mi-a purtat sâmbetele în perioada cât am lucrat la Mase plastice. El este, probabil, cel care recrutase secretara pentru a-l informa cu privire la opiniile mele împotriva regimului. El este cel care mi-a confiscat cartea pe care m-a găsit citind-o în bibliotecă şi tot el m-a reţinut şi m-a încuiat în biroul lui, interogându-mă, împreună cu un colonel de Securitate, în ziua în care avusese loc procesul public al lui Costică Sfatcu. Prin aceasta Securitatea a vrut să mă împiedice de a merge la proces şi a lua legătura cu personalul Ambasadei americane care venise la Iaşi pentru acest proces.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s