05 noiembrie 1985 – Nota informativa Pia

Inf[ormator]. „Pia” [1]
Vama Iaşi
05.11.1985
Mr. Ungureanu

Notă informativă

Cu ocazia verificării unui colet sosit din R.F.G. de la fam. XXXXX – XXXXX Berlin 48 pentru Mînăstireanu Mihaela din Iaşi, str. Columnei nr. 18, bl. K6, parter, ap. 4 care conţine alimente şi diverse bunuri.

Din discuţiile purtate cu numita Mînăstireanu a rezultat că expeditorul coletului este pastor în R.F.G. la cultul baptist.

Acesta a fost în ţară la noi, cunoscându-se foarte bine cu familia Mînăstireanu din Iaşi, cu care s-au vizitat.

Mînăstireanu Dănuţ, soţul Mihaelei, este economist şi lucrează la Centrul de calcul [2] al Întreprinderii Mase Plastice Iaşi.

Familia Mînăstireanu a mai primit şi altă dată mai multe colete din R.F.G., respectiv pachete de îmbrăcăminte expediate de şeful organizaţiei de baptişti din R.F.G. [3] care este reprezentantul cetăţeanului David XXXXX [Troyer David] din S.U.A., statul Ohio.

05.11.1985
„Pia”

Comentarii

1. Acest informator (probabil o femeie) era lucrator la vamă.

2. Nu ştiu de unde provine această informaţie greşită. N-am lucrat niciodată la Centrul de calcul. Acolo lucra prietenul meu Liviu Olaru, cu care, este adevărat, mă vedeam adesea în Centrul de calcul al întreprinderii, dar lucrătoarea de la vamă nu avea probabil de unde să ştie acest lucru.

3. Această afirmaţie este contribuţia creatoare a informatorului la această relatare. Troyer, care era menonit, avea destui menoniţi cu care să colaboreze în trimiterea coletelor cu ajutoare în România.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: