22 mai 1985 – Notă de analiză DUI Doctorul si DUI Ideologul

Ideologul si Doctorul la Los Angeles
cu sotii si copii (ai lui Tudorica)

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi
Securitate
22.05.1985

Notă de analiză privind d.u.i. „DOCTORUL” şi d.u.i. „IDEOLOGUL” [1]

În ziua de 14.05.1985 a fost analizat la conducerea securităţii judeţene modul de acţiune şi rezultatele complexului de măsuri întreprinse în cadrul d.u.i. „DOCTORUL”, după vizita emisarului american XXXXX [Jeff Collins] şi a celor trei însoţitori ai săi:

În ansamblu măsurile luate s-au dovedit bine analizate şi au condus la cunoaşterea completă a activităţii desfăşurate de cei 4 emisari cât şi de elementele baptiste dar în mod deosebit obiectivele „DOCTORUL” [Sfatcu Teodor] şi „IDEOLOGUL” [Mănăstireanu Dănuţ].

Astfel, cu această ocazie s-a stabilit că cele două obiective sunt foarte ostile şi virulente în acţiunile pe care le desfăşoară dar în mod deosebit în cadrul contactelor pe care le realizează direct cu emisari din străinătate sau în cadrul unor convorbiri telefonice cu elemente din cadrul organizaţiei „Ajutorul Creştin pentru România” din S.U.A. [2]

Din acest punct de vedere conducerea securităţii a apreciat că măsurile de contracarare şi ripostă faţă de cele două obiective nu sunt încă la nivelul activităţii pe care acestea o desfăşoară [3] şi în consecinţă s-au ordonat ca sarcini prioritare, la care să concure Serviciul I, Serviciul II, Serviciul „T” şi Serviciul „S”, următoarele:

1 – Obţinerea de date de compromitere şi discreditare [4] a celor două obiective – „DOCTORUL” şi „IDEOLOGUL”.

2 – Întreprinderea unor măsuri concrete prin Conducerea Direcţiei Sanitare şi Întreprinderii de Mase Plastice astfel încât, atât în vederea compromiterii celor două obiective cît şi în vederea blocării lor la locurile de muncă în situaţiile când sunt vizitaţi de emisari sau cetăţeni străini. [5]

3 – Luarea unor măsuri concrete pe linia organelor de miliţie, mai ales asupra celor care comercializează alimente şi obiectele primite din străinătate. [6]

4 – Intensificarea activităţii informative astfel încât să se realizeze şi din acest punct de vedere o cunoaştere a activităţii ce o desfăşoară elementele urmărite, întreprinderea unor măsuri de compromitere şi discreditare a principalelor elemente angrenate în această activitate.

Pornindu-se de la sarcinile ordonate cu ocazia analizei, propunem a fi întreprinse următoarele măsuri:

1 – Continuarea măsurilor de dirijare a sursei „Ionescu” [7] cu sarcini privind pe obiectivul „DOCTORUL”, „IDEOLOGUL” şi legăturile apropiate care să permită luarea unor măsuri complexe de ripostă şi compromitere.

T[ermen]: 10.06.1985
R[ăspunde]: Lt. col. Aprodu V.

2 – Dirijarea surselor „Lar”??? [7] şi „Postolache” [8] în vederea realizării aceloraşi sarcini ca şi sursa „Ionescu”, primul cunoscându-se cu obiectivul „Doctorul” iar cel de al doilea fiind infiltrat în masa de credincioşi baptişti.

T: 25.05.1985
R: Mr. Mechenie I.

3 – Instruirea şi dirijarea surselor „NISTOR” şi „GRIGORESCU” din cadrul I.P.M.P. cu privire la obiectivul „Ideologul” pentru a identifica legăturile sale din cadrul întreprinderii, poziţia prezentă a acestora, precum şi pentru obţinerea de date care să-l compromită pe obiectiv în cadrul întreprinderii [10].

T: 15.06 1985
R: Cpt. Riciu A.

Notă:
Identificate deja.
Col. Ciurlău

4 – Instruirea altor surse din cadrul obiectivelor economice mai ales unde îşi desfăşoară activitatea profesională şi elemente baptiste, în vederea obţinerii de date cu privire la starea de spirit în rândul acestei categorii de elemente precum şi eventualele acţiuni ce intenţionează a le lua acestea.

T: 15.06.1985
R: Col. Şerban

5 – Vor fi studiate posibilităţile existente privind reţeaua informativă din rândul cetăţenilor străini aflaţi la studii în vederea întreprinderii unor măsuri combinative care să permită penetrare la cazurile baptiste şi preluarea unor canale de legătură cu exteriorul. [11]

T: 20.06.1985
R: Cpt. Gavril

Măsuri operative:

1 – Ofiţerul care răspunde de com. Plugari, lt. maj. Boboc C., va efectua o deplasare în comună pentru realizarea următoarelor măsuri:

  • – instruirea şi dirijarea r[etelei].i[nformative]. pe linie de sănătate şi din cadrul şcolilor de pe raza comunei pentru obţinerea de informaţii cu privire la activitatea obiectivului „Doctorul”, comentariile sale şi ale cadrelor didactice care fac naveta cu maşina obiectivului;

Notă:
Cu foarte mare grijă şi numai cu folosirea unor surse bine verificate. [12]
Col. Ciurlău

  • – obţinerea de date compromiţătoare despre obiectiv

T: […]
R: Lt. Boboc C.

2 – Semnalarea numitei XXXXX Miliţiei municipale Iaşi în vederea luării unor măsuri, cunoscându-se faptul că deţine medicamente şi alte bunuri pe care le comercializează. În prealabil despre cea în cauză se vor obţine informaţii şi de la reţeaua informativă pe linie de sănătate publică.

T: 25.05.1985
R: Mr. Mechenie

3 – În colaborare cu Miliţia municipiului Iaşi vor fi studiate posibilităţile de trimitere la obiectivul „Doctorul” şi „Ideologul” a unor traficanţi de valută sau obiecte de provenienţă străină [13] astfel încât şi pe această cale să putem obţine date compromiţătoare despre aceştia, inclusiv obţinerea de date necesare pentru verificarea lor la Legea Nr.18. [14]

T: 15.06.1985
R: Mr. Mechenie

Notă:
[…]

4 – Toate legăturile celor două obiective, care posedă posturi telefonice, vor fi semnalate Serviciului „T” în vederea blocării lor, fie în vederea obţinerii de informaţii privitoare la obiective. [15]

T: 20.05.1985
R: Mr. Mechenie

5 – Toate elementele baptiste care au primit sau primesc pachete vor fi semnalate conducerii miliţiei municipale în vederea întreprinderii unor verificări complexe a acestora şi obţinerea de date cu privire la infracţiunea de speculă [16] sau lansarea de date care să-i discrediteze faţă de cetăţenii cu care sunt vecini [17].

T: 30.05.1985
R: Lt. col. Aprodu

6 – De asemenea, elementele baptiste, în special legăturile apropiate ale celor două obiective, care posedă autoturisme proprietate personală vor fi semnalate Serviciului Circulaţie în vederea controlării lor sau depistarea celor care încalcă regulile de circulaţie sau alte norme legale [18].

T: 30.05.1985
R: Mr. Mechenie

7 – La I.P.M.P. Iaşi vor fi întreprinse măsuri care să determine conducerea întreprinderii să-i schimbe locul de muncă obiectivului „Ideologul” astfel încât să nu mai aibă atribuţiuni de serviciu în oraşul Iaşi care să-i permită părăsirea locului de muncă fără aprobare şi blocarea sa în situaţiile când sosesc emisari străini pe raza noastră de activitate [19].

T: 25.05.1985
R: Cpt. […] şi Mr. Mechenie

8 – Întocmirea unor anonime, folosindu-se date reale şi verificabile [20], cu privire la nerespectarea programului de lucru, a lipsei de la program, afaceri cu medicamente sau alte obiecte, care să fie trimise la Ministerul Sănătăţii, Direcţia Sanitară, I.P.M.P. şi alte obiective economice unde îşi desfăşoară activitatea profesională obiectivele „Doctorul”, „Ideologul” şi principalele lor legături, în scopul determinării unor măsuri şi pe aceste linii.

T: 30.06.1985
R: Mr. Mechenie

9 – Întocmirea unui tabel nominal cu toate elementele baptiste care au primit pachete şi alte bunuri din străinătate şi semnalarea lor Serviciilor „S” şi „F” – comp. investigaţii – astfel încât şi pe aceste căi să obţinem informaţii cu privire la comercializarea ilicită a unor bunuri şi luarea unor măsuri pe linia organelor de miliţie.

T: 30.05.1985
R: Lt. col. Aprodu V.

10 – Cooperare cu I.J. Suceava şi alte inspectorate în vederea trimiterii la Iaşi, obiectivului „Doctorul” şi „Ideologul” sau legăturilor acestora, a unor scrisori compromiţătoare care să-i determine să adopte o atitudine de teamă [21].

T: 30.06.1985
R: Mr. Mechenie

11 – Realizarea unor verificări complexe asupra obiectivului „Ideologul”, atât la domiciliu cât şi la locul de muncă şi chemarea sa la Centrul Militar Iaşi în vederea clarificării situaţiei sale militare [22]. Prin realizarea unei astfel de măsuri se urmăreşte:

  • – obţinerea mulajului cheilor de la domiciliul obiectivului [23];
  • – o eventuală concentrare a sus-numitului într-o localitate apropiată de municipiul Iaşi, ca să-l poată vizita soţia şi copiii, timp în care să fie executată lucrarea „T” la domiciliul său. [24]

T: 01.06.1985
R: Mr. Mechenie

12 – Se vor face propuneri pentru a fi trecuţi pe lista persoanelor indezirabile emisarii XXXXX care a intrat cu paşaport fals. [25]

T:
R: Dir. a III-a

13 – În situaţiile când obiectivele vor fi vizitate de emisari sau cetăţeni străini vor fi întocmite planuri de măsuri suplimentare, funcţie de fiecare caz în parte, în colaborare cu celelalte servicii informativ-operative sau cu organele de miliţie.

Specialist I,
Lt. col. Tiron Ioan
Mr. Mechenie Ioan
Şeful serviciului I,
Colonel Andronache Ovidiu

Notă:

Periodic, dar nu mai târziu de cel puţin o dată la săptămână să mi se raporteze rezultatele.
Cer conducerii Serviciului I şi Serviciului II să se implice direct în realizarea unor sarcini informative.
Col. Ciurlău Constantin

Comentarii

1. Aceasta analiza avea loc la putin timp dupa vizita grupului de patru vizitatori straini, care solitasera eliberarea din inchisoare a lui Costica Sfatcu.

2. Comentariul se refera la o serie de convorbiri telefonice cu David Troyer, liderul organizatiei menonite Christian Aid for Romania, in care erau anuntate detalii legate de arestarea si condamnarea lui Costica Sfatcu.

3. Cu alte cuvinte, actiunile Securitatii n-au reusit sa ne sperie.

4. Discreditarea celor incomozi, folosind atit date reale, cit, mai ales date inventate, era o metoda predilecta a Securitatii. Atunci sa facea prin anomime si zvonuri ceea ce astazi agentii Securitatii fac pe bloguri si prin media.

5. Compromiterea cuiva la locul de munac era o actiune adeseori foarte eficienta, caci putea duce cu usurinta la piederea serviciuluii, urmata e acuzatia de „trai parazitar”.

6. Aici Securitatea insinueaza ca noi am vinde din alimentele si medicamentele primite din strainatate. Si chira daca nu vindeam, zvonul ca am face acest lucru putea fi foarte eficient in discreditarea noastra.

7. Sper sa avem curind ocazia de a ne satisface curiozitatea de a cunoaste numele real al acestui informator. Sau poate acesta doreste sa-si marturiseasca lasitatea si tradarea inainte s-o facem noi. Mai este inca putin, foarte putina vreme. Mai asteptam putin.

8. Numele informatorului „Lar” apare pentru prima data in dosar. Sunt sigur ca doctorul ar fi foarte curios sa afle care este numele adevarat al acestuia.

9. Iata-l si pe vajnicul Postolache, ajutor de nadejde al Securitatii. Abia astept sa aflu cine este acest pitoresc personaj.

10. Nu stiu cine este informatorul „Nistor”, dar sunt absolut sigur ca informatorul „Grigorescu” este de fapt o informatoare, dactilografa in biroul in care lucram. Vom afla cit de curind daca am dreptate sau nu. Este mentionata aici, din nou, compromiterea la locul de munca. Acesta avea sa fie obiectivul principal al Securitatii in perioada urmatoare, in ceea ce ma privea pe mine.

11. Securitatea suspecta faptul ca noi ne foloseam de studentii straini pentru a trimite informatii in Occident cu privire la persecutia crestinilor in Romania, ceea ce, trebuie sa recunoastem, nu era foarte departe de adevar.

12. Este evident ca Securitatea voia sa evite desoncpirarea informatorilor care ne urmareau. De aceea cei care adunau informatii erau sfatuiti sa actioneze cu foarte mare precautie.

13. Acuzatia de trafic de valuta era care dusese la exmatricularea din facultate a Genovievei si era o metoda predilecta de compromitere utilizate de Securitate.

14. Temuta Lege 18 se referea la verificarea averii, pentru identificarea unor surse ilegale de venituri. Un verdict de acuzare in verificarile facute in baza acestei legi puteau duce la condamnarea la inchisoare a acelei persoane.

15. Serviciul T se ocupa cu interceptarea si inregistrarea convorbirilor telefonice.

16. Acuzatia de specula era o alta optiune predilecta a Securitatii pentru compromiterea „dusmanului de clasa”. Observati asiduitatea cu care Securitatea incerca sa gaseasca motive de cu tptul alta natura decit cele religioasa pentru a compromite oponentii mai mult sau mai putin activi ai regimului.

17. Aceasta sugestie se bazeaza pe incurajarea invidiei vecinilor, legata de ajutoarele primite de noi din strainatate, intr-o perioada in care lipsa alementelor era cronica in Romania.

18. Aceasta sugestie incuraja tratamentul abuziv al agentilor de circulatie fata de oponentii care avea masini personale.

19. Aceasta propunere avea sa marcheze inceputul unor presiuni masive ale Securitatii la intreprinderea la care lucram, care aveau sa duca, pina la urma, la pierderea serviciului si trecerea la „munca de jos”, adica aceea de muncitor necalificat intr-un atelier de constructie a monumentelor funerare.

20. Anomimele au constituit eterna arma de compromitere folosita, cu foarte mare eficienta, de serviciile secrete.

21. In perioada aceea calatoream des la Radauti si Marginea, pentru a conduce seminarii cu grupurile de ucenicie crestina conduse de Orest Onofrei. De asemenea, Costica Sfatcu avea si el rude la Radauti. De aici provine interesul Securitatii de a ne compromite in acea zona.

22. Ei bine, aici intram intr-o zona interesanta. Securitatea sugera chemarea mea in concentrare, pentru a avea libertate de manevra la apartamentul in care locuiam.

23. Obiectivul era intrarea in apartament pentrua monta aparatura de ascultare.

24. Lucrarea T era montarea aparaturii de ascultare si inregistrare a convorbirilor care se desfasurau in apartament. Nu stiu nici acum cu siguranta daca aceasta aparatura a fost montata vreodata si, daca nu cumva, ea se mai afla inca in apartamentul in care locuiam. Am vazut insa in vremea aceea o masina suspecta, cu niste antene foarte stranii, care statea parcata pentru lungi perioade de timp in fara geamului meu. Cu siguranta nu era una dintre masinile vecicilor, caci pe acelea le stiam.

25. Nu stiu daca cei patru straini veniti sa pledeze pentru eliberarea lui Costica aveau pasapoarte false. Dat fiind ca preocuparea lor principala era apararea celor care erau persecutati pentru credinta, este posibil, dar nu absolut necesar, ca uneori sa fi folosit pasapoarte false.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: