Miscarea de reinnoire evanghelica din Biserica Apostolica Armeana – 2

Împreună cu Hamlet Zakarian la Mănăstirea Geghart

Frăţia Bisericii Apostolice Armene

Istoric

 • 1880 – fundatorul mişcării a fost Grigor Voskeritchian, în Cilicia (sud-estul Turciei de astăzi)
 • 1915 – după genocid, mişcarea numără circa 150-200.000 de membri
 • 1921 – după ce francezii părăsesc Cilicia, membrii mişcării se răspândesc în diaspora; Egipt, Liban, Siria, Franţa şi Statele Unite ale Americii
 • 1946-47 – prin repatrierea armenilor în republica sovietică Armenia, între care se aflau şi membri ai mişcării, are loc începerea lucrării lui Dumnezeu acolo; până în 1953 (moartea lui Stalin) aceştia activează în grupuri de câte 2-3 credincioşi
 • 1953 – după moartea lui Stalin, membrii mişcării sunt oarecum liberi să se întâlnească în grupuri mai mari, datorită faptului că foloseau limba turcă şi astfel existau puţine şanse de a influenţa populaţia locală
 • 1962-65 – mişcarea a început să crească, deşi funcţiona însă în subterană. Doar în Erevan erau 12 grupe de cate 50-100 oameni fiecare; dat fiind că populaţia locală începe să adere la mişcare, limba armeană a fost introdusă încetul cu încetul în serviciul de închinare
 • 1975-76 – limba armeană devine limba de cult a mişcării în Armenia
 • 1988 – în urma unei mari treziri spirituale, s-au convertit mulţi tineri şi oameni de ştiinţă; în acel moment erau în cadrul mişcării aproximativ 20.000 de oameni, în circa 400 de grupe, aflaţi în 153 de oraşe. În acea perioadă au fost multe dificultăţi, mai ales din partea preoţilor
 • 1991 – Catholicosul Vazken I a oferit mişcării permisiunea de a exista ca entitate legală în cadrul Bisericii Apostolice Armene. Mişcarea a început să organizeze foarte multe activităţi; între acestea cele mai importante au fost şcolile duminicale
 • 1995-1996 – Biserica oficială tulbură din nou activităţile mişcării, interzicând unui număr 30.000 de copii să participe la şcoala duminicală; avem de-a face cu o anume ambivalenţă a liderilor bisericii – ierarhia este în general pozitivă, în vreme ce preoţii au în general o atitudine negativă cu privire la această mişcare

Caracteristicile mişcării

 • rugăciune liberă spontană
 • membrii se consideră ca fiind ramura evanghelică a Bisericii
 • apel la pocăinţă şi schimbarea vieţii, în general evitând, dar fără a respinge, termenul de „naştere din nou”, din cauza folosirii lui abuzive
 • preocuparea persistentă a fiecărui credincios de a avea o legătură personală cu Dumnezeu
 • botezul copiilor
 • predici ţinute de laici, atât de bărbaţi cât şi de femei
 • evanghelizarea
 • cursuri predate tinerilor
 • respingerea legalismului
 • activităţi editoriale – între altele, au publicat cartea lui Richard Wurmbrand, Torturat pentru Cristos
 • insistenţa asupra importanţei pe care o are schimbarea omului lăuntric, considerată ca o condiţie pentru schimbarea exterioară
 • conducătorii trebuie să aibă o slujbă seculară (pentru a evita actele de corupţie)

Organizarea

 • executivul mişcării este condus de prezbiterul Hamlet Zakarian, (fost specialist în fizică nucleară), care dă socoteală Consiliului Spiritual, format din opt membri, care se ocupă de coordonarea spirituală a mişcării
 • Consiliul Spiritual are sub autoritatea sa Consiliul Reprezentanţilor, format din 20-21 de membri, care se ocupă de problemele practice ale mişcării
 • la nivelul ţării există douăsprezece centre de misiune, fiecare condus de un prezbiter, care lucrează sub autoritatea Consiliului Spiritual local
 • liderii mişcării sunt interesaţi fundamentarea dogmatică a mişcării; ei plănuiesc să trimită un tânăr înzestrat şi devotat pentru a studia la Seminarul Fuller – acesta a fost deja acceptat şi caută fonduri ca să meargă acolo
Advertisement

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

One thought on “Miscarea de reinnoire evanghelica din Biserica Apostolica Armeana – 2”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: