26 noiembrie 1984 – Notă

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi
Securitate – Serviciul I
26 XI 1984

Către Serviciul II

Conform ordinului primit cu ocazia analizei stadiului muncii informative în problema culte neoprotestante, conducerea securităţii judeţ[ene]. a ordonat ca materialele privind pe numitul MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, fiul lui Ioan şi Mina, născut la 30 XI 1954 în Iaşi, cu domiciliul în str. Columnei nr.18, bloc K6, parter, ap.4, economist la I.P.M.P., să fie transferate la Serviciul I pentru a fi lucrat la problemă prin D.U.I., urmând ca ofiţerul ce răspunde de obiectiv să-l încadreze informativ la locul de muncă.

Şeful Serviciului I,
Col. Andronache Ovidiu

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s