Henry Chadwick – un aristocrat intre teologii anglicani

Cele mai importante publicaţii britanice şi americane au dedicat după data de 17 iunie 2008 câte un articol celui care a fost Henry Chadwick, născut la 23 iunie 1920 în Bromley, Anglia, un teolog creştin cu o extraordinară reputaţie internaţională în studiul primelor secole de istorie creştină.

Chadwick şi-a făcut studiile liceale la Eton, o şcoală de elită dintre elevii căreia sunt recrutaţi cei mai importanţi lideri ai societăţii britanice. Deşi obţinuse o bursă pentru a studia muzica la Magdalen College, în Cambridge, Chadwick a devenit interesat în istoria Bisericii. În timpul studiilor liceale şi universitare a fost asociat cu grupurile evanghelice din Biserica Angliei. După ce şi-a terminat licenţa în teologie, şi-a continuat formarea pastorală la Ridley Hall în Cambridge, după care a fost ordinat ca preot anglican în anul 1943 şi a slujit în parohia anglicană evanghelică numită Emanuel, din South Croydon.

Această apropiere timpurie de o tradiţie care accentuează angajarea personală în credinţă şi respectul pentru autoritatea Sfintelor Scripturi, a marcat pentru totdeauna activitatea pastorală, didactică şi teologică a lui Chadwick, chiar şi atunci când percepţia lui teologică l-a apropiat de ceea ce se numeşte high church – expresia cea mai înalt liturgică şi sacramentală a anglicanismului.

Tânărul a pastor a dovedit foarte devreme calităţi şi preocupări academice deosebite. Astfel, deşi în timpul războiului biserica sa se afla în calea bombelor germane şi responsabilităţile sale pastorale erau copleşitoare, Henry utiliza fiecare clipă liberă pentru a-şi continua lucrul la traducerea şi comentarea lucrării lui Origen Contra Celsum. Atunci când a fost publicat, în 1955, acest text a condus aproape instantaneu la recunoaşterea lui Henry Chadwick ca unul dintre cei mai competenţi specialişti britanici în istoria Bisericii. Aceasta a dus la primirea lui, cinci ani mai târziu, la vârsta de doar 40 de ani, ca membru al Academiei Britanice, al cărei vicepreşedinte a devenit în 1968. În 1989 Henry Chadwick a primit titlul de cavaler al Imperiului Britanic.

Autorul englez şi-a început cariera academică la Queen’s College în Cambridge, unde a şi fost decan timp de cinci ani. În 1959 a devenit Regius Professor of Divinity la Universitatea Oxford, iar în 1969 a fost numit decan la Colegiul Christ Church şi canonic al bisericii cu acelaşi nume. Zece ani mai târziu Chadwick a devenit Regius Professor of Divinity la Universitatea Cambridge, de unde s-a pensionat în 1993. Între anii 1954 şi 1985 a editat prestigiosul periodic Journal of Theological Studies.

Chadwick a tradus şi comentat nenumărate lucrări teologice. De asemenea, a publicat un număr impresionant de articole de specialitate şi de lucrări academice de cea mai mare importanţă. Cea mai citită dintre cărţile sale a fost The Early Church, publicată de Editura Pelican în 1967. Poate că într-o zi una dintre editurile noastre serioase se va învrednici să publice o versiune românească a acestei cărţi. Sper ca aceasta să conţină notele de subsol prezente doar în ediţia germană a cărţii, şi care n-au putut figura în ediţia britanică, din pricina formatului seriei în care a apărut. Din păcate, până în prezent nu avem în româneşte decât traducerea unei lucrări de prezentare generală a lui Augustin, publicată de Editura Humanitas.

Profesorul Chadwick a cheltuit cea mai mare parte a eforturilor sale academice în clarificarea controverselor teologice din perioada Bisericii primare, manifestând o deosebită simpatie în explicarea motivaţiilor celor implicaţi în aceste controverse. Aceeaşi atitudine de simpatie şi înţelegere l-a caracterizat pe Chadwick şi atunci când a fost implicat în dialogul teologic dintre anglicani şi catolici sau ortodocşi în anii 70.

„Povestea Bisericii creştine, spunea Chadwick, este o naraţiune fascinantă. Eu am încercat să scriu o relatare corectă cu privire la evoluţia acestei comunităţi şi a credinţei ei (ca şi, uneori, a prostiilor ei) în societate, mai ales (dar nu numai) în secolele antichităţii, care au pus bazele dezvoltării ei în perioada medievală şi apoi în cea modernă.”

În cuvântul său de adio, publicat în ziarul The Guardian, Arhiepiscopul Rowan Williams, primatul Bisericii Angliei, îl citează pe Chadwick care a numit cândva ecumenismul „o cauza pentru care merită să-ţi dai viaţa”. Prin acesta însă, explică Williams, istoricul britanic nu înţelegea un consens realizat prin utilizarea unor formule în mod intenţionat vagi, ci printr-o explorare cinstită a principiilor primare ale fiecărei tradiţii.

Nu cred că există un mod mai bun de a încheia acest text dedicat istoricului britanic decât cu vorbele primatului anglican care spune: „Se poate ca Biserica Anglicană să nu aibă Papă, dar ea îl are totuşi pe Henry Chadwick.”

Profesorul Chadwick lasă în urmă pe soţia lui Margaret şi pe cele trei fete ale lor, ca şi pe fratele lui, Owen Chadwick, care este, la rândul lui, un distins istoric al Bisericii.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

One thought on “Henry Chadwick – un aristocrat intre teologii anglicani”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s