Rugăciune de seară (Aidan Compline)

Indicaţii

+ – semnifică semnul crucii
* – semnifică schimbarea cititorului
Textele în aldine vor fi citite împreună
Textele în aldine cursive vor fi citite pe rând de toţi cei din grup

eveningcelticcross.jpg

+ (în tăcere)

* O Cristoase, Fiul Dumnezeului celui viu
fie ca îngerii tăi cei sfinţi să ne vegheze somnul
fie ca ei să vegheze odihna noastră
şi să plutească-n zbor peste sălaşul nostru.

* Fă ca ei să ne descopere în vis
viziunile adevărului tău glorios
O prinţ preaînalt al universului
O prinţ preaînalt al tainelor.

* Fie ca niciun vis să nu ne tulbure somnul
şi nici un coşmar să nu ne întunece visele
Fie ca nici o teamă şi nici o îngrijorare
să nu întârzie odihna noastră.

* Fie ca virtutea trudei noastre zilnice
să încununeze rugăciunile noastre de seară.
Fie ca somnul nostru să fie profund şi uşor
pentru ca munca cea de mâine să fie proaspătă şi grea.

Mă voi culca şi voi dormi în pace
de dragul tău, O Doamne,
fă-mă să stau în siguranţă.

_______________________________________________

Binecuvântă, Doamne,
şi păzeşte pe toţi ai mei cei dragi
în orice loc ar fi ei pe pământ.

_______________________________________________

* În mâinile tale îmi încredinţez duhul;
ţi-l dau împreună cu toata iubirea mea.

* Cât de preţioase sunt pentru mine gândurile tale, O Doamne!
Cât de mare este mulţime a lor!
Cum aş putea să le număr,
căci sunt mai multe ca nisipul mării.
Când mă trezesc sunt tot cu tine.

Pun crucea lui Cristos
pe pieptul meu
+ pe tăbliţa inimii mele împietrite
şi mă rog
Dumnezeului cel viu al universului
Fie ca lumina din lumină să coboare
din locul tău ceresc în inima mea întunecată.
Fie ca Duhul înţelepciunii să coboare
de la mântuitorul meu,
pe tăbliţa inimii mele.

* Cristos cel fără de păcat
Cristos, tu cel crucificat
sufletul şi trupul meu le pun
sub apărarea ta în noaptea asta.
Cristosul săracilor
Cristosul lacrimilor
Crucea ta adăpost să-mi fie-n noaptea asta
O tu, Fiul lacrimilor şi al rănilor
tu cel străpuns.

Mă voi culca acum.
Fie să mă trezesc
O Dumnezeul harului,
în braţele iubirii tale.

* Cristos al meu!
Cristos al meu!
pavăza mea
cel care mă-nconjoară
zi de zi şi noapte de noapte.
în lumină
ca şi în întuneric.

* Cristos al meu!
Cristos al meu!
pavăza mea
cel care mă-nconjoară
zi de zi şi noapte de noapte.
în lumină
ca şi în întuneric.
Fii lângă mine
şi mă înalţă
comoara mea
şi biruinţa mea.

_____________________________

Înconjoară-mă, Doamne.
Ţine protecţia ta aproape de mine
şi-ndepărtează orice necaz.

_____________________________

* Înconjoară-mă, Doamne.
Ţine lumina ta aproape de mine
şi-ndepărtează orice-ntuneric.

* Înconjoară-mă, Doamne.
Ţine pacea ta înlăuntrul meu
şi ţine-afară orice rău.

Pacea tuturor păcilor
să fie cu mine în noaptea asta
+ în numele Tatălui
şi al Fiului
şi al Sfântului Duh. Amin!

(Celtic Daily Prayer. Northumbria Community)
Imagine din Lindisfarne, insula mareică din Northumbria, în nordul Angliei.

[Călugărul celt Aidan a venit în Lindisfarne din insula Iona în 635, la solicitarea regelui Oswald. A fost un om profund al rugăciunii, care medita adesea asupra textului Scripturii, pregătindu-se în tăcere pentru lucrarea lui de apostolat. În 651 s-a îmbolnăvit şi a murit. Cuthbert, care ăn vremea aceea ăşi păştea oile pe dealurile Lammermuir a avut o viziune, în care îngerii luau sufletul lui Aidan spre ceruri.]

Advertisement

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: