24 septembrie 1974 – Răspuns solicitare informaţii soldat Tr. Severin

UM O2855 Tr. Severin. Biroul de Contrainformaţii
Nr. 00/11.945 din 24.09.1974Către,
Inspectoratul Judeţean de Securitate Iaşi

Urmare la adresa dvs nr. 113/NI/00102177 din 03.08.74 cu privire la sold.XXXXX TR (?) Tr. Severin vă comunicăm faptul că la data de 15.09.1974 s-a obţinut o notă extras după scrisoarea expediată de susnumitul către MÎNĂSTIREAN DAN prin care îi comunică unele preocupări mistico-religioase pe care acesta le are în portul Tr. Severin.

Prin reţea s-a obţinut în ultimul timp material informativ din care rezultă că a fost vizitat în timpul serviciului de mai multe persoane neidentificate pînă în prezent dintre care o persoana din Jud. Maramureş.

Dat fiind situaţia operativă prezentă urganul [sic!] nostru a luat măsura lucrării acestuia fapt pentru care rugăm să ne comunicaţi dacă dispuneţi de alte date operative în legatură cu sold[atul] XXXXX urmînd ca şi organul nostru să comunice operativ toate problemele noi ce vor apare legat de obiectivul dvs şi relaţia acestuia, sold[atul]. XXXXX.

Şeful Biroului C.I.
Lt. Col. Badea Gheorghe

Notă:
28.09.74
Lt. Negru, Bir.3

Advertisement

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: