20 septembrie 1974 – Notă informativă „Barbu Ionel”

Inf.[ormatorul] „Barbu”
20 noiembrie 1974 – Notă informativă
C[asa]. „Dimitrov”

Notă informativă

20 IX 1974

Dănuţ Mînăstireanu se ocupă mai îndeaproape cu problemele religioase. Citeşte mult, se interesează de lucrurile de fond spirituale şi se vorbeşte încă că se roagă f. mult. [1]

Caută relaţii cu credincioşi şi pastori pe care-i consideră mai spirituali. În ţară simpatizează pe XXXXX [Visky Ferenc] de la Oradea, XXXXX [Ţon Iosif] de la Ploieşti şi pe un pastor XXXXX [Olah Liviu] de la Oradea. [2]

În Iaşi cei mai apropiaţi sînt XXXXX [Raveica Dan] [3] cu care se întreţine mai mult şi familia XXXXX [Lazăr] [4] la care a ajuns prin logodnica lui Mihaela Mucea. XXXXX [Lazăr Mariuta] pretinde că îl ajută să crească spiritual, iar el se cam plînge adesea la XXXXX [Ţon] că tinerii nu sînt ajutaţi mai mult. [5]

Rîvna lui sau profunzimea spirituală aşa cum este caracterizat se poate să fie ceva constant sau pe un fond bolnăvicios care este specific neamului lui în care intră şi Lidia Ababei. [6] Chiar şi el se cam teme de aceasta. [7]

În acest plan al lui caută să se exteriorizeze deşi nu face prea mare caz. [8] Tineri care sînt mai apropiaţi de el sînt: XXXXX [Macoveschi Viorel], Dănuţ Raveica, XXXXX, Mihaela Mucea cu care s-a şi logodit.

La cercul lor mai merg şi alţi tineri dar cei mai mulţi rămîn mai departe indiferenţi. [9]

După terminarea serviciului Dănuţ Mănăstireanu rămîne în urmă cu cei cîţiva care au mai multă dorinţă pentru rugăciune şi formează un cerc de rugăciune. La acest cerc mai rămîn şi alţii, dar rămîn tot şi mai indiferenţi ca XXXXX [sunt citate mai multe nume] Tărniceru şi alţii. [10]

La acest cerc ei studiază cîte un text biblic şi se roagă. Punctul central este păstrarea în curăţenie, adică îşi fac mărturisiri şi se roagă pentru sinceritate – curăţenie sufletească. [11]

Barbu Ionel

Notă:
20. IX 1974
Lt. Negru Ion

Comentarii

1. Pastorul mă laudă aici şi în alte locuri din această notă informativă. Mai jos apare însă o surpriză care m-a făcut să înlemnesc.

2. Drept să vă spun, nu am nici un fel de motive să mă ruşinez de asemenea mentori şi modele.

3. Dan este vărul meu, emigrat acum în Statele Unite.

4. Doamna Măriuţa Lazăr, pictoriţă şi lector la Facultatea de arte plastice, a fost mentorul celei care avea să devină soţia mea. Era o femeie de o profundă spiritualitate, căreia îi datorăm foarte mult, nu numai noi, ci mulţi alţi tineri din biserica noastră.

5. Nu ştiu exact care este sursa acestei informaţii, care poate să fie corectă. Nu-mi aduc bine aminte.

6. Ca să înţelegeţi unde „bate” sugestia pastorului, trebuie să vă amintiţi faptul că mătuşa mea, Lidia Ababei, fusese internată într-un spital-puşcărie, cu diagnosticul „delir mistic”. Ştiind acest lucru, încercaţi să vă puneţi în locul meu. Ce aţi fi simţit citind că pastorul vostru sugerează poliţiei secrete că aţi putea suferi de aceeaşi „boală” pentru care mătuşa a primit ca „tratament” internarea într-o puşcărie psihiatrică. Vă las pe voi să judecaţi acest lucru.

7. Asta ar putea să fie interpretarea pastorului pentru anumite frământări cu care mă spovedisem la el (prefer să cred că nu aceasta ar fi explicaţia, căci ar fi cumplit). Prefer să cred, mai degrabă, că este vorba de o simplă speculaţie a lui.

8. Aceasta este o exprimare extrem de confuză şi nu înţeleg ce a intenţionat să spună informatorul.

9. Acest lucru nu vine din observaţii directe, căci pastorul era discret şi nu insista să participe la întâlnirile noastre, ci este probabil o concluzie extrasă din discuţiile cu tineri care participau la aceste întâlniri.

10. Observaţie corectă. La întâlnirile tinerilor din biserica baptistă veneau, alături de persoane sincer interesate de apropierea de Dumnezeu, şi tineri aflaţi doar în căutare de anturaj sau de parteneri de căsătorie.

11. Avem aici din nou o observaţia menită să ne flateze. Interesant este că această notă informativă a fost scrisă după ce pastorul a trecut prin ceea ce eu descriu ca o experienţă de reconvertire, în cursul Congresului de Evanghelizare Mondială organizat de Billy Graham la Lausanne. În această notă se poate vedea, cred eu, încercarea pastorului de a lăsa ofiţerului de legătură impresia că este un informator fidel cauzei, în vreme ce, în acelaşi timp, încearcă să compenseze aceasta prin aprecieri favorabile la adresa celui urmărit. Se poate să mă înşel, dar asta este ceea ce cred în acest moment.

Advertisement

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: